Stad en Kind & Samenleving vzw organiseren inspiratiedag toegankelijke publieke ruimte voor jeugd

Op woensdag 26 april organiseren stad Antwerpen en Kind & Samenleving vzw de inspiratiedag ‘Integraal Toegankelijke Publieke Ruimte voor Jeugd’ met infosessies en workshops over het thema. Deelnemers en deskundigen uit het werkveld denken samen na over hoe publieke ruimte voor alle jeugd integraal toegankelijk kan worden gemaakt, en wat daarvoor nodig is. Die toegankelijkheid is namelijk een voorwaarde voor kinderen of jongeren om, ongeacht een beperking, te kunnen deelnemen aan de samenleving.

Tijdens de gratis inspiratiedag ‘Integraal Toegankelijke Publieke Ruimte voor Jeugd’ op woensdag 26 april in de Artesis Plantijn Hogeschool buigen deelnemers en deskundigen zich over het thema integrale toegankelijkheid van de publieke ruimte, specifiek voor kinderen en jongeren.

Inspiratiedag

Tijdens de inspiratiedag denken ze na over wat de hindernissen zijn voor kinderen en jongeren met een beperking en hoe de publieke ruimte kan ontworpen worden met een maximale aandacht voor inclusiviteit in combinatie met esthetiek.
​Er zijn infosessies door experten Jasmien Herssens (architect, docent, ontwerper, onderzoeker en ondernemer), Suzanne van Ginneken (Speelnatuur) en Ilse Van der Put (Empowerment by Playing).

Daarnaast kunnen deelnemers de theorie aan de realiteit koppelen via verschillende workshops. Zo is er bijvoorbeeld een onderdompelsessie waar ze de fysieke, informatieve en sociale drempels die met beperkingen gepaard gaan zelf ervaren. Deelnemers kunnen ook een walkshop volgen langs Park Spoor Noord, om samen de toegankelijkheid van de speel- en sportmogelijkheden in het park te evalueren.

Schepen voor gelijke kansen Karim Bachar: “Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren kunnen genieten van de openbare ruimte en dat ze zich daarin vrij en veilig kunnen bewegen. We wisselen op deze studiedag inzichten uit om onze stad zo toegankelijk en inclusief mogelijk te maken.”
Sabine Miedema van Kind & Samenleving: “Elk kind heeft recht op spelen. Een goed doordachte speelruimte geeft speelkansen aan alle kinderen. Door als ontwerper beter oog te hebben voor diverse doelgroepen en kinderen te betrekken bij het ontwerp van speelruimte, zorg je ervoor dat iedereen een plek vindt in de publieke ruimte.”

Toegankelijke speelterreinen

Met de Robinsontuin, het Nachtegalenpark en het Steytelinckpark zijn er in Antwerpen nu drie toegankelijke speelterreinen voor kinderen met een beperking. De stad stelt als doel om in elk district zo’n integraal toegankelijke speelplek te maken, en ook enkele Antwerpse speelbossen krijgen een toegankelijkheidsscreening en verbeterplan.

De term integrale toegankelijkheid betekent dat iedereen een speelterrein moet kunnen betreden, gebruiken en begrijpen, ongeacht de drempels die er kunnen zijn. Zo moet die publieke ruimte ook te betreden zijn voor ouders met een kinderwagen, kinderen met een beperking of bijvoorbeeld voor een begeleider die minder mobiel is.


In de mediagalerij vindt u na de inspiratiedag het nodige beeldmateriaal. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Karim Bachar Schepen bevoegd voor gelijke kansen, integratie en inburgering en samenlevingsopbouw
Jeroen Visser Woordvoerder schepen Karim Bachar
Sabine Miedema Stafmedewerker Kind & Samenleving
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.