Stad brengt sociale organisaties, vrijwilligers en onderzoekers samen op Staten-Generaal Lokaal Sociaal Beleid

Stad brengt sociale organisaties, vrijwilligers en onderzoekers samen op Staten-Generaal Lokaal Sociaal Beleid

Woensdag 5 oktober 2022

Op maandag 3 oktober organiseerde stad Antwerpen opnieuw de Staten-Generaal Lokaal Sociaal Beleid. Een studiedag waar sociale organisaties, vrijwilligers, onderzoekers en stadsmedewerkers samen het sociaal beleid verder uittekenden. De organisatie was een initiatief van de Stad Antwerpen, in samenwerking met APSMO, het Antwerps Platform Sociale Middenveld Organisaties. Het doel is om met alle betrokken partners in dialoog te gaan en zo de dienst- en hulpverlening nog toegankelijker te maken voor kwetsbare Antwerpenaren.

De Staten-Generaal Lokaal Sociaal Beleid is een studiedag met een uitgebreid en gevarieerd programma waar deelnemers uit het sociale middenveld met elkaar in dialoog gaan. Het doel is om het sociaal beleid verder uit te tekenen en een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening te bekomen die voldoet aan de zeven b’s: bereikbaar, beschikbaar, bruikbaar, bekend, betrouwbaar, betaalbaar en begrijpbaar. De organisatie ligt in handen van de stad, in samenwerking met APSMO.

Schepen voor sociale zaken Tom Meeuws: “De deelnemers van deze studiedag kennen de Antwerpse realiteit goed en weten wat het is om hulp te vragen of te bieden. We zullen samen met vereende krachten bouwen aan een sterkere dienst- en ​ hulpverlening voor alle Antwerpenaren.”

Vertrouwen

De kernwaarden vertrouwen, samenwerking en toegankelijkheid vormden de leidraad doorheen deze tweede Staten-Generaal. Het vertrouwen tussen cliënt en hulpverlener is noodzakelijk voor een effectieve hulpverlening. Ook kennis van de sociale kaart en vertrouwen tussen organisaties onderling is nodig voor een goede samenwerking.

Samenwerking

In stad Antwerpen zijn er heel wat netwerken actief rond sociale dienstverlening, en toch vindt de Antwerpenaar niet altijd de weg naar de juiste hulp. Daarom is samenwerking tussen de betrokken organisaties zo belangrijk, om een toegankelijke en goed afgestemde dienst- en hulpverlening op maat van elke inwoner te garanderen. De toenemende digitalisering kan hierbij kansen bieden voor burgers en hulpverleners, maar kan ook een struikelblok betekenen voor kwetsbare doelgroepen.

Toegankelijkheid

Tijdens de coronacrisis werden er nieuwe praktijken ingezet met flexibele en innovatieve manieren om mee aan de slag te gaan. Organisaties benaderden hun cliënten toegankelijk en actief (outreachend), om zo het hulpaanbod dichter bij de doelgroep te brengen. Samen met de gebruikers van hulpverlening werd er nagegaan hoe dat ervaren werd en wat we daaruit kunnen leren.

Hulpverleners en cliënten werden ook sterk betrokken in de participatietrajecten die voorafgaand aan deze studiedag werden opgezet. Beleidsmakers, onderzoekers, doelgroep en hulpverleners gingen samen in debat over mogelijke kansen voor beleidsparticipatie in de stad.

Projectcoördinator APSMO Mathias Verleyen: “Je gaat met iemand op pad maar eigenlijk gaat heel het dorp mee: mensen willen het gevoel hebben dat ze ergens bij horen, dat ze betekenisvol zijn voor iemand.”

Concrete samenwerkingsverbanden

Het samenbrengen van al deze betrokken organisaties naar aanleiding van de Staten-Generaal zorgde ook voor concrete acties op terrein. Zo werden er verschillende initiatieven genomen om het onthaal van de Oekraïense vluchtelingen in goede banen te leiden. Denk aan het inrichten van een welkomstpunt, noodloket, en zorgpunt. Om tot zo’n constructieve samenwerkingen te komen organiseerde stad Antwerpen een opleiding rond samenwerken in netwerken en organisaties leerden elkaars werking beter kennen via kijkstages.

Eerste editie 2020

Op 6 februari 2020 vond de eerste Staten-Generaal lokaal sociaal beleid plaats. Via werkgroepen werd nagegaan hoe kwetsbare Antwerpenaren beter geholpen konden worden. Daaruit kwamen 4 doelgerichte conclusies naar boven. Sindsdien werd er verder gewerkt aan concrete resultaten, kaders en plannen die de input vormden voor deze nieuwe Staten-Generaal lokaal sociaal beleid.

Meer info vind je hier https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/staten-generaal-lokaal-sociaal-beleid-1/nieuws


In de mediagalerij  vindt u foto's van deze editie van de Staten-Generaal. Alle beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Copyright headerbeeld: MediaMixer

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.