Stad breidt dropzones voor deelvoertuigen uit naar Abdijstraat en Turnhoutsebaan  

Stad Antwerpen startte in juli 2022 met het afbakenen van gebieden waar gebruikers hun deelvoertuig niet mogen parkeren (no park zones), samen met gemarkeerde zones waar gebruikers het voertuig móeten parkeren (dropzones). Uit ervaring blijkt nu dat de combinatie van grote no park zones met daarin voldoende dropzones de hinder van gestalde deelvoertuigen sterk verlaagt. Daarom rolt de stad het komende jaar extra no park en dropzones uit, met de focus op winkelgebieden en wijken die kampen met overlast door deelvoertuigen. De winkelgebieden op en rondom de Abdijstraat en de Turnhoutsebaan komen deze zomer aan de beurt. 

Het gebruik van deelvoertuigen zonder vaste stalplaats, zoals fietsen en steps, is in Antwerpen de laatste jaren sterk gestegen. De exploitatie van deze deelsystemen is gereglementeerd door de stad, om de openbare orde en veiligheid te vrijwaren en een wildgroei en overaanbod te voorkomen. Het reglement voorziet dat de stad zones kan vastleggen waar het verboden is om deelsteps en -fietsen of -bromfietsen te gebruiken (no go zones) of achter te laten (no park zones), of waar het aangeraden is om ze te stallen (dropzones). 

Bij de bepaling van de dropzones houdt de stad maximaal rekening met de nabijheid van multimodale knooppunten of belangrijke toeristische trekpleisters. Ze monitort de zones via data van de aanbieders, en evalueert voortdurend op welke locaties er meer moeten komen.  

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: "We maken met de aanbieders van deelmobiliteit duidelijke afspraken over hoeveel steps ze in Antwerpen op de straat mogen zetten, over snelheidsbeperkingen en over het voorkomen van overlast. Door in onze straten plaats te voorzien voor dropzones, no go zones en zones waarin deelsteps enkel traag kunnen rijden, vermijden we overlast en conflicten met andere weggebruikers." 

Nieuwe dropzones 

Ter hoogte van onderstaande locaties worden vanaf deze zomer nieuwe dropzones gemarkeerd voor de omgeving Abdijstraat (Antwerpen-Kiel): 

 • Abdijstraat 21, 68, 126/128 en 142 
 • Sint-Bernardsesteenweg 103, 133 en 185 
 • Berendrechtstraat 59 
 • Pierenbergstraat 28 
 • Richard Baseleerstraat  

En voor de omgeving Turnhoutsebaan (Borgerhout en Antwerpen-Noord) vanaf deze zomer:  

 • Turnhoutsebaan 98, 242 en 336 
 • Carnotstraat 4, 30 en 76 
 • Dambruggestraat 32 
 • Bothastraat 2 
 • Drink 2 
 • Eliaertsstraat 2 
 • Op de hoek van de Greinstraat en Offerandestraat 
 • Helmstraat 3 
 • Jaak de Braeckeleerstraat 1 
 • Provinciestraat 13 
 • Stenenbrug 10 

Verschillende soorten dropzones  

De stad zal op deze plekken verschillende soorten dropzones voorzien: voor gemengd gebruik (step en/of fiets) of per voertuigtype (enkel voor step of enkel voor (bak)fiets). Ze worden vormgegeven via witte kaders op de grond met het woord ‘dropzone’ en een pictogram van de toegelaten voertuigen, met een infobord ernaast. De zones voor een specifiek voertuigtype hebben verticale vakken om de stallingsrichting en het aangewezen aantal aan te geven. 

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Mobiliteit & Parkeren
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.