Stad, brandweer en politie wijzen op ernstige gevaren vuurwerk met campagne

Na digitale jongerencampagne nu ook eindejaarscampagne in straatbeeld

In Antwerpen is vuurwerk afsteken verboden en de stad treedt dan ook streng op bij overtredingen. Toch doen er zich elk jaar nog heel wat vuurwerkincidenten voor, met ernstige gevolgen zoals permanente gehoorschade. Om dit tegen te gaan, lanceerde stad Antwerpen ook dit jaar een jongerencampagne in oktober op social media. Bovendien verschijnt er in aanloop naar eindejaar een algemene boodschap in het straatbeeld en in de cinema, om te wijzen op het geldende verbod. Deze campagnes zijn een samenwerking tussen de stad, Politiezone Antwerpen, Brandweer Zone Antwerpen en verschillende scholen, jeugdwerkorganisaties en partnerorganisaties.

Vuurwerk afsteken is in Antwerpen altijd verboden en van 1 oktober tot 31 januari is zelfs het zichtbare bezit van vuurwerk verboden. Toch krijgen de Antwerpse brandweer en politie in het najaar talloze meldingen van incidenten met vuurwerk. Het aantal incidenten rond oudjaar neemt ook elk jaar toe.

De gevolgen van vuurwerk in een stad als Antwerpen, die druk bevolkt is en waar vaak veel mensen op straat zijn, kunnen zeer ernstig zijn. Elk jaar zijn er gewonden met soms zware brandwonden of gehoorschade, is er schade aan eigendommen en ondervinden heel wat inwoners geluidsoverlast. Vuurwerk zorgt ook voor afval op het publiek domein en kan dieren opschrikken.

Burgemeester Bart De Wever: "De boodschap is erg eenvoudig: steek zelf geen vuurwerk af. Dat is nergens voor nodig, want onze stad heeft het grootste nieuwjaarsvuurwerk van dit land. Zelf vuurwerk afsteken is ronduit gevaarlijk voor u en uw omgeving, want elk jaar gebeuren er vreselijke ongevallen mee met gruwelijke letsels. Het is daarom gewoon verboden, punt. Wie die regel met de voeten denkt te kunnen treden en zijn stadsgenoten en hun huisdieren te treiteren, zal in Antwerpen de gevolgen voelen. Met huisbezoeken om zowel overlastplegers als hun ouders op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Met boetes en retributies voor de vernietiging van in beslag genomen vuurwerk. En voor wie echt hardleers is: met een preventief huisarrest. Laat het dus niet zover komen, en luister naar de boodschap van deze campagne."

Focus op jongeren

Samen met Politiezone Antwerpen en Brandweer Zone Antwerpen doet stad Antwerpen steevast grote inspanningen om vuurwerk te handhaven. Dit jaar zet de stad deze inspanningen kracht bij met het preventie- en sensibiliseringproject #4veilig, gericht op jongeren. Om jongeren te wijzen op de ernstige risico’s en gevolgen van vuurwerk, omvat het project onder andere lespakketten voor scholen en workshops voor het jeugdwerk. Die zijn te vinden op www.brandw8.be. Ook de huidige vuurwerkklassen en gesprekken bij GAS-bemiddeling voor overtreders blijven bestaan.

De jongerencampagne van dit jaar focuste zich op het gevaar van (permanente) gehoorschade zoals tinnitus bij de ontploffingen die vuurwerk veroorzaken. Bij tinnitus kan het geluid dat je hoort wisselend zijn: de ene hoort een ruis, een suis of een scherp gesis, anderen horen een brom, zoem of bonkend geluid. Maar vaak horen mensen ook een specifieke toon.

Via sociale media werd de boodschap “Zelf vuurwerk afsteken helpt je oren naar de tuut!” al specifiek verspreid naar jongeren, waarbij er op instagram, youtube en TikTok filmpjes te zien waren rond tinnitus.

Beeld jongerencampagne
Beeld jongerencampagne

Verknal je feestje niet

Midden december, in aanloop naar de feestdagen, start een stedelijke communicatiecampagne waarbij er onder andere affiches in het straatbeeld hangen met de zin “Verknal je feestje niet! Zelf vuurwerk afsteken is verboden.”, een heldere boodschap voor alle Antwerpenaren en bezoekers.

Campagnebeeld eindejaar
Campagnebeeld eindejaar

Sancties

De voorbije jaren is gebleken dat sommigen de boodschap nog niet hebben begrepen. De politiediensten zullen daarom gericht toezicht houden. Meerderjarige overtreders riskeren een GAS-boete tot 350 euro. Voor minderjarigen loopt dit bedrag op tot 175 euro, waarbij ze eveneens de dienst jeugdinterventie of de politie over de vloer mogen verwachten. Op die manier wordt ook het thuisfront mee betrokken in de problematiek.

Wie overigens in Antwerpen betrapt wordt met vuurwerk moet ook de retributie betalen, voor het veilig ophalen van het pyrotechnisch materiaal, het bewaren en de vernietiging ervan. Die extra kost is afhankelijk van het aantal en het gewicht van het in beslag genomen vuurwerk en kan oplopen tot 850 euro. Als de politie vuurwerk in beslag neemt tot 1 kilo volgt er op een doordeweekse dag een rekening van 250 euro, van 1 tot 5 kilo loopt dat bedrag al op tot 450 euro. Neemt de politie meer in beslag, dan kost het diegene die betrapt werd 700 euro. In het weekend komt er nog eens 150 euro bij.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Samenleven & Welzijn Jeugd & Onderwijs
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.