Skip to Content

Stad, brandweer en politie wijzen op ernstige gevaren van vuurwerk

In Antwerpen is vuurwerk afsteken verboden. Gebeurt het toch, dan treedt de stad streng op. Toch doen er zich elk jaar nog heel wat vuurwerkincidenten voor. Om dit tegen te gaan, lanceert de stad een sensibiliseringscampagne met een sterke focus op jongeren. Dit project loopt in samenwerking met Politiezone Antwerpen, Brandweer Zone Antwerpen en verschillende scholen, jeugdwerkorganisaties en partnerorganisaties.

Vuurwerk afsteken is in Antwerpen altijd verboden. Van 1 oktober tot 31 januari is zelfs het zichtbare bezit van vuurwerk verboden. Toch krijgen de Antwerpse brandweer en politie in de herfst en winter talloze meldingen van incidenten met vuurwerk. Het aantal incidenten rond oudjaar neemt ook elk jaar toe.

Ernstige gevolgen

De gevolgen van vuurwerk in een stad als Antwerpen, die druk bevolkt is en waar vaak veel mensen op straat zijn, kunnen zeer ernstig zijn. Elk jaar zijn er gewonden met soms zware brandwonden of gehoorschade, is er schade aan eigendommen en ondervinden heel wat inwoners geluidsoverlast. Vuurwerk zorgt ook voor afval op het publiek domein en kan dieren opschrikken.

Project met focus op jongeren

Samen met Politiezone Antwerpen en Brandweer Zone Antwerpen doet stad Antwerpen steevast grote inspanningen om vuurwerk te handhaven. Dit jaar zet de stad deze inspanningen kracht bij met het preventie- en sensibiliseringproject #4veilig.

Om jongeren te wijzen op de ernstige risico’s en gevolgen van vuurwerk, omvat het project onder andere lespakketten voor scholen en workshops voor het jeugdwerk. Die zijn te vinden op www.brandweerinformatiecentrum.be/4veilig. Online worden jongeren ook aangesproken met de boodschap "Verknal je dromen niet!", waarbij een voetballende, skatende en basketballende jongere te zien zijn. Ook de huidige vuurwerkklassen en gesprekken bij GAS-bemiddeling voor overtreders blijven bestaan.

Verknal je feestje niet

Midden december, in de aanloop van de feestdagen, start een bredere communicatiecampagne. Er zullen onder andere affiches in het straatbeeld hangen met de zin “Verknal je feestje niet!”. Via sociale media wordt deze boodschap ook specifiek verspreid naar jongeren.

Campagnebeeld vuurwerk
Campagnebeeld vuurwerk

Extra toezicht

De voorbije jaren is gebleken dat sommigen de boodschap nog niet hebben begrepen. De politiediensten zullen daarom gericht toezicht houden. Meerderjarige overtreders riskeren een GAS-boete tot 350 euro. Voor minderjarigen loopt dit bedrag op tot 175 euro, waarbij ze eveneens de dienst jeugdinterventie of de politie over de vloer mogen verwachten. Op die manier wordt ook het thuisfront mee betrokken in de problematiek.


Download hier het campagnemateriaal specifiek gericht op jongeren:

Affiche jongeren 1 Affiche_vuurwerk_1.pdf - 166 KB Affiche jongeren 2 Affiche_vuurwerk_2.pdf - 219 KB Affiche jongeren 3 Affiche_vuurwerk_3.pdf - 192 KB

 

Bart De Wever Burgemeester
Jinnih Beels Schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever

Stad Antwerpen maakt gebruik van een nieuw verzendsysteem voor perscommunicatie. Voortaan kan je alle verstuurde persberichten ook raadplegen in onze nieuwsruimte op pers.antwerpen.be. Daar zullen ook telkens de dagordes college, gemeenteraad en gemeenteraadscommissies gepost worden.

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, idee├źn, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.