Stad biedt extra ondersteuning voor leerlingen met specifieke zorg- en onderwijsnoden

Stad Antwerpen start met een netoverschrijdend project om Antwerpse scholen en leerkrachten te ondersteunen bij het opnemen van extra zorg voor leerlingen met specifieke behoeften. Door capaciteitstekort in het buitengewoon onderwijs loopt immers een groeiend aantal van deze leerlingen school in het gewoon onderwijs. Omdat ook zij recht hebben op kwalitatief onderwijs, is extra ondersteuning nodig voor deze leerlingen, de scholen en leerkrachten. Het project werd al opgestart in twee basisscholen, nu wordt het project ook uitgebreid naar meerdere scholen.

Het buitengewoon onderwijs kampt met een nijpend capaciteitstekort. Samen met de scholen creëerde de stad 82 extra noodplaatsen voor dit schooljaar, bovenop de eerdere noodcapaciteit van 90 plaatsen en extra capaciteitsmiddelen vorig schooljaar. In oktober 2021 waren er evenwel nog 333 kinderen die niet ingeschreven konden worden in het buitengewoon basisonderwijs. De verwachting is dat de komende jaren het aantal leerlingen dat daar nood aan heeft, nog verder zal stijgen.

Naast blijvende inzet op capaciteitsoplossingen, start de stad daarom een netoverschrijdend project om scholen en leerkrachten waar nodig optimaal te ondersteunen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke zorgbehoeften.

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels: “Ondanks de eerder gecreëerde noodcapaciteit vanuit lokale samenwerkingen, kunnen vandaag lang niet alle leerlingen met verhoogde zorgnoden terecht in het buitengewoon onderwijs. Daarom zetten we vanuit de stad bijkomend in op extra ondersteuning voor een aantal scholen in het gewoon onderwijs. Leerlingen met bijzondere zorg- en onderwijsbehoeften die in deze scholen schoollopen, kunnen zo toch de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Met het project willen we dan ook het zorg- en leerrecht van zo veel mogelijk leerlingen trachten te garanderen. Tegelijk blijven we als stad samen met de betrokken partners en instanties op zoek gaan naar structurele oplossingen.”

Leerlingen die specifieke noden hebben, kunnen nu niet doorstromen door het capaciteitsprobleem in het buitengewoon onderwijs. Daarom wil de stad scholen, leerlingen en ouders nu nog meer ondersteunen. Het project is al gelanceerd in samenwerking met twee basisscholen en nu beginnen de gesprekken met nog vier andere scholen.

Naast de bestaande ondersteuning vanuit onderwijswetgeving, voorziet dit project middelen om extra hulp te voorzien in de vorm van ondersteuning door een orthopedagoog of psycholoog, eventueel aangevuld met een kinderverzorger. Zo worden leerkrachten concreet bijgestaan in de klaswerking en krijgen ze meer ruimte en tijd om leerlingen te helpen.

In de aanloop naar het decreet leersteun, waarbij ze de samenwerking tussen buitengewoon basisonderwijs en basisonderwijs willen versterken, neemt de stad met deze extra hulp al een voorzet.

Jinnih Beels Schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd
Nel Aerts Woordvoerder schepen Jinnih Beels
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.