Stad bestrijdt Japanse duizendknoop met elektrocutie

Stad bestrijdt Japanse duizendknoop met elektrocutie

De Japanse duizendknoop is een invasieve exotische plant die door haar sterke groeikracht inheemse plantensoorten verdringt en schade veroorzaakt. Stad Antwerpen bestrijdt de woekerplant nu ook met een nieuwe methode: elektrocutie. Het initiatief is een proefproject, pas na verloop van tijd kan de techniek grondig geëvalueerd worden.

De Japanse duizendknoop is een bijzonder taaie exoot die ook in een stedelijke omgeving goed gedijt. De wortels groeien tot drie meter diep. Ook kan uit een klein overgebleven stukje wortel al een nieuwe plant groeien. De plant groeit bovendien bijzonder snel. Op enkele weken tijd kan de duizendknoop tot drie meter hoog worden. Dat alles maakt het niet eenvoudig om hem te bestrijden. Dat is wel nodig, want de sterke wortels en stengels kunnen asfalt, rioleringen, nutsleidingen en funderingen beschadigen. Bovendien krijgen inheemse plantensoorten minder groeikansen waar de exoot opduikt.

Op het grondgebied van stad Antwerpen komt de plant intussen op meer dan 600 plaatsen voor en bedekt ze een oppervlakte van ruim 100.000 m². Onder meer langs de Scheldeboorden op Linkeroever breidt ze zich in sneltempo uit.

Elektrocutie

Stad Antwerpen besliste om de invasieve exoot ook te bestrijden met een nieuwe methode: elektrocutie. Daarbij worden met een stroomgenerator stroomstoten van 4000 volt door de planten gejaagd. De stengels en wortels worden daarbij tot in hun cellen aangetast.

Elektrocutie is een natuurvriendelijke manier om Japanse duizendknoop te bestrijden. De plant legt op termijn het loodje, maar het bodemleven rondom blijft gespaard.

Dit is het tweede jaar op rij dat de methode van elektrocutie wordt toegepast. De groeikracht van de behandelde planten is reeds afgenomen, maar er zijn meerdere beurten nodig om echte resultaten te boeken. Het initiatief is een proefproject, pas na verloop van tijd kan de techniek grondig geëvalueerd worden.

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom neemt de stedelijke groendienst ook maatregelen om te voorkomen dat de plant vaste voet aan de grond krijgt of zich kan verspreiden. Grond waarin de Japanse duizendknoop aanwezig is wordt niet verplaatst. Moet er toch gegraven worden, dan voert de stad de met wortels verontreinigde grond af naar een bodemsaneringsfirma. Wanneer er op een nieuwe locatie Japanse duizendknoop verschijnt, wordt er onmiddellijk ingegrepen door de kleine plantjes uit te steken en af te voeren. Bij maaiwerken worden de locaties met Japanse duizendknoop apart gemaaid, zodat stukken wortel zich niet kunnen verspreiden.

Meerdere bestrijdingsmethodes

Elektrocutie is niet de enige manier om de Japanse duizendknoop te bestrijden. Een mooi voorbeeld van een andere aanpak is het terugdringen van de plant langsheen de grachtkanten op het Schoonselhof door de begrazing met schapen. Soms wordt ook een combinatie van verschillende manieren van beheer of bestrijding toegepast.

Op plaatsen waar de duizendknoop weinig tot geen hinder veroorzaakt laat de stad overigens de plant gewoon met rust.

Schepen voor groen Els van Doesburg: “De Japanse duizendknoop wordt op verschillende manieren bestreden, afhankelijk van de locatie. Met dit proefproject zet de stad ook in op elektrocutie van deze exoot. Op die manier zorgen we ervoor dat deze planten het openbaar domein en dan vooral de fiets- en voetpaden niet overwoekeren of beschadigen. En minstens zo belangrijk, door de planten te bestrijden creëren we opnieuw ruimte en voor de inheemse flora.”

Het hoofdbeeld uit dit persbericht staat in de mediagalerij, een video van de bestrijding door elektrocutie is via deze link te downloaden.

Het is enkel bedoeld voor gebruik door de pers.

Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Jeroen Verlonje Kabinetsmedewerker schepen Els van Doesburg

Copyright headerbeeld: stad Antwerpen

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 101.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.