Stad Antwerpen maakt werk van divers personeelsbeleid

10/11/2021

Voor stad Antwerpen is diversiteit een belangrijke waarde. Dat weerspiegelt zich ook in haar personeelsbeleid. Zo werd vorige week het actieplan voor een diverser personeelsbestand goedgekeurd door het college. Voor de concrete uitwerking bundelt de stad haar krachten met Talentoscoop, een organisatie die gespecialiseerd is in diversiteit en inclusie op de werkvloer.

Talentoscoop gaf het actieplan voor een divers personeelsbeleid mee vorm en zal de stad ook ondersteunen bij de uitwerking ervan. Deze partner bundelt de krachten van verschillende gespecialiseerde organisaties die kwetsbare groepen naar en op de arbeidsmarkt begeleiden. De focus van het actieplan ligt op groepen die ondervertegenwoordigd zijn op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Drempels verlagen bij instroom

De stad wil voor verschillende doelgroepen drempels verlagen. Daarom neemt ze heel wat acties om haar wervings- en selectiebeleid bij te sturen. Enkele voorbeelden:

  • De stad wil meer hoogopgeleide anderstaligen aantrekken, die op A-niveau (masterdiploma) of B-niveau (bachelordiploma) aan de slag kunnen. Daarvoor krijgen ze de nodige ondersteuning.
  • Voor knelpuntberoepen zoekt stad Antwerpen ook naar medewerkers die niet het juiste diploma hebben of een diploma dat niet erkend is in België. Kandidaten krijgen dan toegang tot de hogere jobniveaus op basis van hun ervaring en competenties.
  • Voor kandidaten met een arbeidshandicap wil de stad gerichte aanpassingen doen aan de selectieprocedure, bijvoorbeeld door hen technische hulpmiddelen aan te bieden of ze meer tijd te geven om opdrachten af te werken. De stad maakt ook werk van stageplaatsen voor werkzoekenden met een arbeidshandicap.

Een diverse werkvloer

Stad Antwerpen zet ook in op een goede integratie op de werkvloer. Zo krijgen kwetsbare medewerkers extra ondersteuning. Het beleid rond taalondersteuning wordt verder verdiept, onder meer door al tijdens de selectieprocedure taalcoaches in te schakelen.

Schepen voor personeel Nabilla Ait Daoud: “Elke stadsmedewerker moet zich ten volle kunnen ontplooien en zijn competenties maximaal kunnen ontwikkelen. Daarvoor moeten we ook bij de huidige medewerkers meer draagvlak creëren.”

Nabilla Ait Daoud Schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking
Roel Veyt Woordvoerder schepen Nabilla Ait Daoud

 

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.