Sporting A verlengt samenwerkingen met Antwerpse scholen voor gedeeld gebruik schoolsportinfrastructuur

Het college keurde samenwerkingsovereenkomsten goed met negen Antwerpse scholen, voor het naschools gebruik van hun schoolsportinfrastructuur. Zo wil Sporting A ook komende jaren verder inzetten op het gedeeld gebruik van sportinfrastructuur om die maximaal te benutten.

Sporting A voorziet in voldoende en kwalitatieve sportinfrastructuur om de vele Antwerpenaars die willen sporten een plaats te bieden. Dit doet ze door te investeren in onderhoud en renovatie van eigen sportaccomodaties en zelfs nieuwbouw. Het gedeeld gebruik van schoolsportinfrastructuur is een van de creatieve oplossingen om de huidige infrastructuur maximaal te benutten.

Gedeeld gebruik schoolsportinfrastructuur

Sporting A ging de afgelopen jaren met heel wat scholen uit verschillende onderwijsnetten al een succesvolle samenwerking aan om schoolsporthallen na de schooluren open te stellen. Zo kunnen Antwerpse sportclubs en sportieve Antwerpenaars gebruik maken van deze infrastructuur.

Negen van die huidige samenwerkingsovereenkomsten liepen af na het voorbije schooljaar. Die samenwerkingen werden zowel door de scholen als door Sporting A positief geëvalueerd. Daarom besloot Sporting A, in samenspraak met de scholen, om de succesvolle samenwerking verder te zetten en een nieuwe overeenkomst af te sluiten vanaf komend schooljaar tot en met 31 augustus 2025.

Concreet gaat het om onderstaande scholen:

  • Sint-Ludgardis in Antwerpen
  • Sint-Ludgardis Belpaire in Antwerpen
  • H. Pius X-instituut op het Kiel
  • GO! Basisschool Plantijntje
  • BGSO! Het Laerhof in Merksem
  • KNMC Groenendaal in Merksem
  • Sint-Ludgardis Campus KVO in Merksem
  • GO! Koninklijk Atheneum Berchem
  • Onze-Lieve-Vrouw Pulhof in Berchem
“De Antwerpse scholen zijn een belangrijke partner in het sportbeleid. Tijdens en na de schooluren kunnen de leerlingen op jonge leeftijd kennismaken met een waaier aan sporten”, zegt schepen voor sport Peter Wouters. “Maar er is meer. In de voortdurende zoektocht naar bijkomende sport- en beweegruimte, biedt het maximaal openstellen van schoolsportinfrastructuur buiten schooltijd mogelijkheden om die kostbare vierkante meters dubbel te laten doorwegen. Het verheugt me dan ook dat de scholen hierbij hun engagement herbevestigen om samen met Sporting A werk te maken van een sportieve stad.”

Andere samenwerkingen

Naast deze negen vernieuwde samenwerkingsovereenkomsten heeft Sporting A nog samenwerkingen lopen met schoolsporthal KDG Campus Zuid en schoolsporthal Brilschans, ook tot eind augustus 2025. Ook met de Spectrumschool in Deurne is er nog een samenwerking, die loopt tot de huidige sporthal plaatsmaakt voor een nieuwe, waarvan de bouw zal starten in de zomer van 2023.

Momenteel kan de sportieve Antwerpenaar terecht in 9 overdekte zwembaden, 2 openluchtzwembaden, 35 sporthallen (waaronder 12 schoolsporthallen in gedeeld gebruik) en 11 openluchtsportlocaties.

Peter Wouters Schepen bevoegd voor sport, diamant, en markten en foren
Jelle Bryssinck Woordvoerder schepen Peter Wouters
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.