Sporting A ondertekent solidariteitscharter met Special Olympics Belgium

17/11/2021

Vandaag ondertekenden Sporting A, de stedelijke sportraad en Special Olympics Belgium een solidariteitscharter om samen te werken aan een inclusievere samenleving via sport.

Special Olympics Belgium heeft als missie om de duurzame integratie van mensen met een verstandelijke beperking in België te bevorderen via sport. Lokale ontwikkeling is voor de organisatie cruciaal om dat doel te bereiken. Vandaag ondertekende Sporting A als toegewijde partner van Special Olympics een solidariteitscharter, waarmee de stad haar inclusiebeleid wil onderstrepen.

Stad Antwerpen draagt de G-sport in het algemeen en Special Olympics Belgium in het bijzonder al veel langer een warm hart toe. Zo was Antwerpen in 2014 gaststad voor de Europese Spelen voor mensen met een verstandelijke beperking, en ondersteunde de stad in haar olympisch jubileumjaar in 2020 de virtuele corona-editie van de Nationale Spelen.

Op weg naar een inclusieve samenleving

Met het solidariteitscharter verbindt Sporting A zich ertoe om het huidige inclusiebeleid en het Unified-principe, waarbij personen met en zonder verstandelijke beperking samen in hetzelfde team sporten en werken, verder uit te rollen.

“Via dit charter onderschrijven we met Sporting A de doelstellingen van Special Olympics Belgium en bekrachtigen we meer dan ooit ons engagement om de drempels tot sportparticipatie voor mensen met een verstandelijke beperking te verlagen en op termijn zelfs volledig weg te werken. Daarbij focussen we op de mogelijkheden van mensen in plaats van hun beperkingen. Het is onze taak om alle G-sporters structureel de kans te geven om die talenten te etaleren en ten volle te ontplooien zodat ze kunnen laten zien dat ze in staat zijn tot buitengewoon straffe prestaties, op maar ook naast het sportveld”, zegt schepen voor sport Peter Wouters. ​
“Voor het stadsbestuur is toegankelijkheid een absolute prioriteit”, zegt schepen voor integratie en gelijke kansen Karim Bachar. “We willen ervoor zorgen dat iedereen dezelfde kansen krijgt om te kunnen deelnemen aan alles wat Antwerpen te bieden heeft. Zo werken we nauw samen met Vlaams expertisecentrum Inter rond de toegankelijkheid van de publieke ruimte, communicatie, diensten en evenementen. Ook over deze samenwerking met Special Olympics Belgium zijn we uiteraard heel enthousiast. Via sport leer je mensen kennen, bouw je een netwerk op, kan je je helemaal uitleven en voel je je goed. We zetten dus graag mee onze schouders onder dit charter.”

Via de ondertekening van het charter engageert stad Antwerpen zich principieel tot heel wat acties. Veel daarvan zijn al gedeeltelijk opgestart. Zo maakt Sporting A verder werk van het zo toegankelijk mogelijk maken van de stedelijke sportaccommodaties voor mensen met een beperking. Ook worden ze maximaal aan een voordelig tarief opengesteld voor instellingen en scholen die werken met mensen met een beperking. Verder zet de stad sportclubs op weg om sporters met een beperking te verwelkomen, op te leiden en te trainen, en een duurzaam inclusief sportaanbod te organiseren.

Sporting A zal bovendien sporters met een beperking, hun begeleiders, hun trainers en hun initiatieven nog meer in de kijker zetten. Belangrijk hierbij is dat er meer wordt geluisterd naar aanbevelingen van sporters met een beperking of Special Olympics en dit in de door de stad opgerichte organen. Ook voor het eigen aanbod vanuit Sporting A zijn er enkele concrete acties opgelijst. Zo dient het bestaande Sport en Beweeg Mee-aanbod, de sportlessen voor volwassenen, uitgebreid te worden met enkele inclusieve lessenreeksen en ziet Sporting A erop toe dat het inclusieve karakter van de Antwerpse Sportweken, de sportkampen voor kinderen in de schoolvakanties, behouden blijft.

Ook de vele Antwerpse sportevenementen moeten zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt voor mensen met een beperking. Er dient tot slot ook verder werk worden gemaakt van een G-sportbeleidsplan, waarbij Special Olympics de rol van stakeholder kan opnemen.

Breed draagvlak voor en door de lokale sportsector

De lokale sportsector staat volledig achter dit initiatief. Daarom werd het charter ook mee ondertekend door de stedelijke sportraad.

Frans Van Den Wijngaert, voorzitter van de stedelijke sportraad: “Het is uiterst belangrijk dat wij hieraan meedoen. De inclusie van mensen met een verstandelijke beperking in het reguliere sportaanbod zal immers hoofdzakelijk moeten gebeuren via de verschillende sportclubs en -aanbieders. Daarom ben ik heel blij dat dit initiatief volop gesteund wordt door de Antwerpse sportsector.”
Ook Zehra Sayin, CEO van Special Olympics Belgium, is tevreden: "We zijn erg trots dat Antwerpen ons doel deelt, en nu één van onze langetermijnpartners is in het bevorderen van een inclusieve samenleving waar mensen met een verstandelijke beperking een actieve rol kunnen spelen. We zijn benieuwd naar de lokale initiatieven die de Antwerpse inwoners gaan verwezenlijken en hebben er alle vertrouwen in. Ik hoop dat vele andere steden en gemeenten hun voorbeeld zullen volgen. Ons land telt 165.000 mensen met een verstandelijke beperking, een lokale aanpak is meer dan nodig.”

Peter Wouters Schepen bevoegd voor sport, diamant, en markten en foren
Karim Bachar Schepen bevoegd voor gelijke kansen, integratie en inburgering en samenlevingsopbouw
Jelle Bryssinck Woordvoerder schepen Peter Wouters
Pieter Maenhout Special Olympics Belgium

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.