Skip to Content

Sporting A ondertekent engagement Green Deal Sportdomeinen van de Vlaamse overheid

Het Green Deal-project is een initiatief van de Vlaamse overheid om onze maatschappij te vergroenen. Daarbij worden milieudoelen nagestreefd die hand in hand kunnen gaan met een verhoogde competitiviteit en een goede bedrijfsvoering. Als grootste stad van Vlaanderen wil stad Antwerpen een voorbeeldfunctie opnemen door de Green Deal Sportdomeinen mee te ondertekenen.

Met de Green Deal Sportdomeinen zet de Vlaamse overheid in op kwalitatieve, gezonde en klimaatbestendige sportvelden met een positieve impact op de natuur, de gebruikers en hun omgeving. Dit project streeft naar oplossingsgerichte samenwerkingen rond vier thema's: sportinfrastructuur, bodem & water, biodiversiteit en economische groei & grondstoffen. De bedoeling is om op korte termijn kennis en vaardigheden te vergaren, de attitude te veranderen en nieuwe beleidsinitiatieven te ontwikkelen.

“We dragen met Sporting A graag ons steentje bij aan de uitdagingen van het klimaatvraagstuk en onze sportterreinen zijn een deel van de oplossing,” zegt schepen voor sport Peter Wouters. “Samen met de Vlaamse overheid, de federaties, de sportverenigingen, onze stadsdiensten en de privésector zullen we bekijken hoe we met onze sportvelden de stad kunnen helpen vergroenen. Daarbij is het uiteraard niet de bedoeling dat er op onze domeinen minder ruimte zal zijn om te sporten. Er is immers nog steeds nood aan bijkomende groene sportterreinen.”

Deze Green Deal Sportdomeinen streeft naar een totaalbenadering. Verschillende domeinen worden onderzocht, zoals water, bodem, biodiversiteit, soorten gewassen en materialen, omgeving, reductie van pesticiden en bemesting. ​ ​

Peter Wouters Schepen bevoegd voor sport, diamant, en markten en foren
Kris Goossenaerts Kabinetsmedewerker van schepen Peter Wouters

Stad Antwerpen maakt gebruik van een nieuw verzendsysteem voor perscommunicatie. Voortaan kan je alle verstuurde persberichten ook raadplegen in onze nieuwsruimte op pers.antwerpen.be. Daar zullen ook telkens de dagordes college, gemeenteraad en gemeenteraadscommissies gepost worden.

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.