Skip to Content

Sporting A investeert ruim 2 miljoen euro subsidies in erkende Antwerpse sportclubs

Extra budget voor energiebesparing

Heel wat erkende Antwerpse sportverenigingen kunnen in 2022 opnieuw rekenen op investeringssubsidies van Sporting A. Dit jaar verleent de stad ruim 2 miljoen euro subsidies, met extra aandacht en budget voor energiebesparende maatregelen.

Na de coronapandemie weegt nu ook de aanhoudende energiecrisis op heel wat sportverenigingen. In volle coronacrisis voorzag Sporting A een dubbel coronasteunfonds om het financiële leed van de erkende Antwerpse sportclubs te verzachten. Ook in de huidige tijden van torenhoge energiefacturen laat de stad haar clubs niet in de kou staan.

Bovenop de voorziene investeringssubsidies voor infrastructuur, materiaal en jeugdwerking trekt Sporting A een budget uit voor erkende clubs die investeren in de installatie van hernieuwbare energiesystemen en/of energiebesparende maatregelen. Het gaat onder meer om het installeren van zonnepanelen, van warmtewisselaars voor douches en/of vloerverwarming, het vervangen van boilers en condensatieketels, het isoleren van buitenmuren en het overschakelen op ledverlichting. Bij zulke projecten zal Sporting A maximaal 70 procent van de investeringskost dragen, voor een totaalbudget van 200.000 euro.

Sporting A presenteerde dit extra budget voor energiemaatregelen bij Tennis- en padelclub Borgerweert op Linkeroever. Deze club investeert met steun van de stad Antwerpen al tien jaar in energiebesparende maatregelen. Zo wordt aan Borgerweert nu 10.000 euro uit deze extra infrastructuursubsidies toegekend, voor zonnepanelen. Het voorbeeld van club Borgerweert vormde voor Sporting A een inspiratiebron voor andere sportclubs.

“Een solide Antwerps sportbeleid staat of valt met de vitaliteit van onze sportclubs. Deze stevige subsidieronde bewijst dat Sporting A hen niet loslaat. Vandaag niet, morgen niet, nooit”, aldus schepen voor sport Peter Wouters. “Ik stel met plezier vast dat bepaalde sportclubs het voortouw nemen en anderen inspireren om zo energieneutraal mogelijk te worden, wat goed is voor de clubkas én het milieu. Financiële steun is broodnodig om de transitie te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare clubwerking, maar ook gericht informeren is cruciaal. Daarom organiseert Sporting A ook enkele infosessies, waarbij een energie-expert uitgebreid komt toelichten hoe de clubs hun energieverbruik in kaart kunnen brengen, en op welke manier ze op korte en lange termijn hun energiefactuur kunnen drukken.” ​

De volgende twee informatieavonden voor de clubs vinden plaats in Wilrijk en Ekeren. Meer info staat op www.antwerpen.be, klik hier voor de rechtstreekse link.

Infrastructuur- en materiaalsubsidies

Ook voor andere infrastructurele ingrepen konden clubs een subsidieaanvraag indienen. Ter opwaardering van de bestaande sportinfrastructuur investeren ze bijvoorbeeld in het renoveren van daken, het opknappen van het sanitair, de aanleg van weersbestendige tennisbanen of kunstgrasvelden en het plaatsen van draadomheining. 117 erkende Antwerpse sportclubs zien hun aanvraag goedgekeurd, zij ontvangen samen ruim 1,24 miljoen euro aan infrastructuursubsidies. ​

Voor investeringen in sportgerelateerd materiaal kunnen 142 clubs rekenen op financiële ondersteuning, opgeteld een investering van bijna 390.000 euro.

Jeugdwerking loont

Naast de materiaal- en infrastructuursubsidies kunnen sportverenigingen aanspraak maken op een toelage voor sporttechnische vooruitgang. Die dient voor de ondersteuning van een gestructureerde en duurzame jeugdwerking. 143 clubs voldoen aan de voorwaarden van het bijhorende reglement en krijgen in totaal een ondersteuning van 250.000 euro. ​ ​

Peter Wouters Schepen bevoegd voor sport, diamant, en markten en foren
Kris Goossenaerts Kabinetsmedewerker van schepen Peter Wouters
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.