Sporting A investeert in taaloefenkansen anderstalige vrijwilligers in sportorganisaties

Stad Antwerpen zal haar sportverenigingen ondersteunen in het vinden, begeleiden en opleiden van anderstalige volwassenen als vrijwilliger. Dat is een win-winsituatie: de vrijwilligers krijgen veel kansen om hun Nederlands te oefenen en een netwerk uit te bouwen, terwijl de verenigingen hun vrijwilligersbestand duurzaam kunnen aanvullen. De stad zet hier in totaal 100.000 euro budget voor in, waarvan de helft subsidie van de Vlaamse overheid. Projecten indienen kan tot eind juni.

De stad Antwerpen telt meer dan 170 verschillende nationaliteiten en is dus een superdiverse stad. Een goede beheersing van het Nederlands is daarbij belangrijk om volwaardig te kunnen participeren aan het maatschappelijke leven. Sport heeft dan weer een universele taal, en is dus een krachtig instrument om de verschillende gemeenschappen met elkaar te verbinden. Het sportverenigingsleven kan daarbij heel wat taaloefenkansen bieden, in een informeel kader.

“Taallessen leggen een goede basis, maar het is belangrijk dat anderstalige volwassenen ook buiten het klaslokaal gestimuleerd worden om het Nederlands vrijuit te kunnen oefenen in de dagelijkse praktijk. De levensechte, veilige en interactieve omgeving maakt sportorganisaties uitermate geschikt om het Nederlands steeds beter onder de knie te krijgen. Bovendien vormen de verenigingen een vruchtbare voedingsbodem voor het aangaan en onderhouden van sociale contacten”, zegt schepen voor sport Peter Wouters.

Waardevolle match

Tegelijkertijd zoeken heel wat Antwerpse sportorganisaties dan weer vrijwilligers om taken op te nemen zoals materiaalbeheer, toezicht, onderhoud, administratie en sportles geven.

Schepen Wouters: "We weten dat sportclubs helpende handen zoeken en zich vaak suf piekeren over oplossingen om de instroom van vrijwilligers te verbeteren. Anderstalige volwassenen willen zich wel maatschappelijk engageren door bijvoorbeeld de handen uit de mouwen te steken in het verenigingsleven, maar zij kunnen de taal als een barrière ervaren. Sporting A ziet hier een waardevolle match, waarbij de kennis van het Nederlands niet het probleem is maar juist een deel van de oplossing. Door deze traditioneel moeilijk te bereiken doelgroep actief te betrekken bij de clubwerking krijgen we het bijkomend voordeel dat we hen en hun gezinsleden misschien ook wel aan het sporten krijgen.”

Indienen tot eind juni

De sportorganisaties kunnen tot 30 juni een aanvraag indienen voor een tweejarig project rond het vinden, begeleiden en opleiden van anderstalige vrijwilligers. Goedgekeurde projecten krijgen een financiële ondersteuning van minimum 4.000 en maximum 16.000 euro.

Peter Wouters Schepen bevoegd voor sport, diamant, en markten en foren
Jelle Bryssinck Woordvoerder schepen Peter Wouters
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.