Sluiting toeristische verblijfaccommodatie Appelmansstraat

De burgemeester besliste om een toeristische verblijfaccommodatie in de Appelmansstraat tijdelijk te sluiten wegens ernstige verstoringen van de openbare orde. De accommodatie blijft al zeker voor een maand dicht: vanaf 26 juni tot en met 25 juli 2023. In het verleden werden er ook al andere toeristische verblijfsaccommodaties van dezelfde verhuurder gesloten wegens ernstige aanwijzingen van mensenhandel en verstoringen van de openbare orde.

Tijdens meerdere controles in een toeristische verblijfsaccommodatie in de Appelmansstraat stelde de politie vast dat er telkens verschillende sekswerkers aanwezig waren. Het prostitutieteam trof er op 24 maart 2023 een sekswerker aan die de Nederlandse taal niet machtig was. De vrouw verklaarde dat ze 130 euro per nacht moest betalen voor een appartement in de Appelmansstraat en dat dit geld cash werd opgehaald door de poetsvrouwen. De politie stelde ook andere overlast vast zoals nachtlawaai, meldingen van drugsverkoop en belaging van een sekswerker.

In het verleden werden door de politie meermaals ernstige verstoringen van de openbare orde en vermoedens van mensenhandel vastgesteld in andere verblijfsaccommodaties van dezelfde uitbater. Naar aanleiding van deze vaststellingen heeft de burgemeester ook die accommodaties gesloten. Deze werden op systematische basis verhuurd en gebruikt door kwetsbare sekswerkers van buitenlandse origine, die geen van allen de Nederlandse en/of Engelse taal machtig zijn

Uit deze vaststellingen en het feit dat er een strafonderzoek loopt met betrekking tot pooierschap, blijkt dat er ernstige aanwijzingen zijn dat de toeristische verblijfsaccommodatie in de Appelmansstraat systematisch kwetsbare sekswerkers huisvest. Het risico op voortzetting en herhaling van deze illegale praktijken is reëel gezien het uitblijven van eigen maatregelen en gelet op de eerdere sluitingen van de andere accommodaties.

Aangezien de burgemeester individuele maatregelen kan treffen als de openbare orde en veiligheid bedreigd wordt, op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, besliste hij de accommodatie te sluiten voor een termijn van een maand. Bijkomend moet de eigenaar binnen een termijn van een maand een sluitend en gebruiksvriendelijk registratiesysteem installeren. Ook moet de uitbater bewakingscamera’s installeren aan de toegangsdeur en in elke publiek toegankelijke ruimte. Na het verstrijken van deze termijn zal de politie een nieuwe evaluatie maken van dit systeem. Als blijkt dat deze negatief is, kan de sluiting verlengd worden.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.