Sluiting pand Vlaamsekaai voor strijdig gebruik als restaurant

De burgemeester besliste om voor een pand aan de Vlaamsekaai een sluiting op te leggen. De uitbater moet het strijdige gebruik van het pand als restaurant onmiddellijk stopzetten. Dat blijft zo tot hij een correcte omgevingsvergunning verkregen heeft, voor het wijzigen van de hoofdfunctie van detailhandel naar restaurant. Wanneer deze maatregel niet is uitgevoerd tegen eind dit jaar moet hij dwangsommen betalen per dag dat het oneigenlijke gebruik voortduurt.

Tijdens een controle stelde een medewerker ruimtelijke ordening van stad Antwerpen vast dat de hoofdfunctie van een gebouw aan de Vlaamsekaai werd gewijzigd. De volledige gelijkvloerse en een groot deel van de eerste verdieping van de voormalige winkel in designmeubelen werd omgevormd tot restaurant, terwijl er voor deze functiewijziging geen stedenbouwkundige vergunning was uitgereikt.

Daarnaast had de uitbater aan de voorgevel twee dubbelzijdige, verlichte en haaks geplaatste reclameborden aangebracht die in strijd waren met de Antwerpse bouwcode.

Het restaurant was bovendien niet gebruiksklaar. Zo moesten tal van machines en de afvoer van de industriële dampkap nog geplaatst en aangesloten worden. Ook de afwasruimte was nog niet ingericht. Doordat de werken voor het wijzigen van de hoofdfunctie op de gelijkvloerse en eerste verdieping nog in uitvoering waren, werd ter plaatse bevolen dat ze onmiddellijk moesten worden stopgezet.

Bij een latere hercontrole stelde een verbalisant echter vast dat het volledige restaurant was afgewerkt en in gebruik genomen. Het eerder opgelegde stopzettingsbevel voor de werken bleek moedwillig niet te zijn opgevolgd. Achteraan was men nu bezig om de luchtafvoerinstallatie te plaatsen. Ook deze keer beval de stedenbouwkundige ambtenaar ter plaatse de onmiddellijke staking van die werken. Overigens blijkt uit tal van klachten dat de uitbating van het restaurant zonder afvoer gepaard ging met geuroverlast voor de omwonenden.

Bestuurlijke maatregelen

De invulling van het gebouw is dus duidelijk in strijd met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en met de Antwerpse bouwcode. Aangezien de burgemeester op grond van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bestuurlijke maatregelen kan treffen bij stedenbouwkundige misdrijven, besliste hij dat het strijdige gebruik van het pand als restaurant uiterlijk op 31 december 2023 moet worden stopgezet. Als dit niet gebeurt, moet de uitbater vanaf 1 januari 2024 een dwangsom per dag betalen.

Verder moeten de reclame aan de gevel alsook de industriële luchtafvoerinstallatie conform de Antwerpse bouwcode herplaatst worden als de omgevingsvergunning wordt uitgereikt. Dit moet gebeuren binnen een periode van vier weken na kennisgeving van de beslissing over de aanvraag van de stedenbouwkundige omgevingsvergunning. Als er geen vergunning wordt afgeleverd, zullen zowel de publiciteit als de technische installatie verwijderd moeten worden.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Dienstverlening & Bestuur
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.