Sluiting pand Bisschoppenhoflaan

Vrijdag 3 mei 2024

De burgemeester besliste dat het verboden is om een pand aan de Bisschoppenhoflaan in de huidige toestand te verhuren of op een andere manier ter beschikking te stellen totdat het opnieuw veilig, geschikt en bewoonbaar is. De huidige situatie zorgt immers voor overlast en brengt de openbare veiligheid en gezondheid in gevaar voor buurtbewoners en de ruimere omgeving. Daarnaast moet de eigenaar bijkomende maatregelen nemen om het pand af te sluiten en het afval in en rond het pand te verwijderen.

De openbare orde, waaronder de openbare veiligheid en de openbare gezondheid, wordt ernstig verstoord doordat personen herhaaldelijk onrechtmatig binnendringen en verblijven in een pand aan de Bisschoppenhoflaan. De politie merkte meermaals op dat de toegangsdeur aan de straatkant niet slotvast was en dat meerdere tussendeuren en nooddeuren op verschillende plaatsen beschadigd of opengebroken waren. Uit meldingen van buurtbewoners bleek bovendien dat het pand in het verleden een gekende verblijfplaats was voor sekswerkers en voor personen die voor overlast zorgden. Zo was het er een komen en gaan van vreemde mannen en zouden verschillende vrouwen zich voor één van de rood verlichte ramen aan de voorzijde prostitueren.

Tijdens verschillende controles trof de politie condooms en papieren zakdoekjes aan op de eerste en tweede verdieping. Op de verdiepingen daarboven vonden ze kledij, etensresten, sigarettenpakjes, peuken, lange rolblaadjes en gevulde vuilniszakken. In het hele pand lag afval, gebroken glas en er stonden bedden zonder beddengoed. De badkamers en keukens waren volledig ingericht. Ook bleek uit overleg tussen de wijkpolitie en buurtbewoners dat dit gebouw al vaak ter sprake kwam omdat het sluikstort binnen en in het onderliggende garagecomplex voor overlast zorgt. Bovendien stelde de politie meermaals vast dat de huidige situatie gevaarlijk en onaanvaardbaar voor de bewoners is. Het ontbreken van de basisnutsvoorzieningen zoals elektriciteit maakt dat enige vorm van verblijf in het pand onmiddellijk beëindigd moet worden. Bewoning brengt niet alleen onveilige leefomstandigheden met zich mee voor de personen die in het pand verblijven, het zorgt ook voor veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de omwonenden, bijvoorbeeld door het risico op ongedierte (door voedingsresten).

Daarnaast staat de omgeving van de Bisschoppenhoflaan en de achterliggende wijk bij de stads- en politiediensten gekend voor overlast en verloedering in bepaalde delen van de buurt. Doordat het pand nooit slotvast, maar altijd vrij toegankelijk is, werkt het de overlast in de hand en vormt het een aantrekkingsplaats voor sekswerkers, krakers, vandalen en personen die voor overlast zorgen. Aanpalend aan de achterkant van het pand is bovendien een kinderdagverblijf gevestigd. De mogelijke aanwezigheid van personen die beschadigingen aanbrengen aan het pand en de krakers die het pand gebruiken als slaapplaats draagt niet bij aan een veilige omgeving voor de bezoekers en kinderen van het kinderdagverblijf.

Het staat vast dat de huidige situatie in het pand de openbare orde in gevaar brengt en overlast veroorzaakt voor de buurtbewoners en de ruimere omgeving. Het pand vormt een ernstig gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de bewoners zelf en van de omwonenden. Aangezien de burgemeester individuele maatregelen kan treffen als de openbare veiligheid en gezondheid in het gedrang komt, op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, besliste hij dat het pand moet worden afgesloten in afwachting van een eventuele renovatie. Enkel zo kan vermeden worden dat er zich in de toekomst nog personen toegang verschaffen tot het pand en dat de situatie verder de openbare veiligheid en gezondheid kan verstoren. Bovendien moet de eigenaar bijkomend de buitenschil van het pand ten laatste tegen 13 mei 2024 zo afsluiten dat ongeoorloofden zich geen toegang kunnen verschaffen tot het gebouw. Ook moet hij al het afval in en rond het pand uiterlijk tegen 1 juni 2024 verwijderd hebben. Bij het niet uitvoeren van deze maatregelen zullen deze ambtshalve worden uitgevoerd op risico en kosten van de eigenaar.  

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Samenleven & Welzijn
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.