Sluiting inrichting Berendrechtstraat wegens ernstige aanwijzingen mensenhandel

De burgemeester besliste om een inrichting in de Berendrechtstraat tijdelijk te sluiten wegens ernstige aanwijzingen van mensenhandel met het oog op economische uitbuiting van een werknemer. De zaak blijft voor drie maanden dicht: van 3 juli tot en met 2 oktober 2023.

Tijdens een huiszoeking eind mei in het kader van een gerechtelijk onderzoek stelde de politie ernstige aanwijzingen van mensenhandel vast in een inrichting in de Berendrechtstraat. Het pand van dit bedrijf, dat zich bezighoudt met goederentransport over de weg, gaf aan de buitenzijde een onverzorgde indruk. De politie kreeg in eerste instantie geen toegang, zelfs na verschillende keren te hebben aangebeld. Pas na een tijd werd de deur geopend door een man, die als enige persoon aanwezig was. Binnen trof de politie een klein bureel met computer aan langs de straatzijde. De rest van de gelijkvloerse verdieping stond volledig vol met in plastiek gewikkelde zakken, dozen, fietsen, … Achteraan in de inrichting stond een bed. Uit de aangetroffen omstandigheden kon de politie duidelijk afleiden dat de aanwezige man hier woonde.

De levensomstandigheden waren erbarmelijk en onhygiënisch, de ruimte was smerig en er was geen natuurlijk licht. Er stonden flessen gevuld met urine op de grond, er lagen overal bedorven etenswaren en resten. Na verhoor van de man bleek duidelijk dat hij instond voor de dagelijkse werking van de uitbating. Bijkomend bleek uit nazicht in de bestanden van de sociale inspectiediensten dat de man, die al veertien jaar illegaal in België verblijft, nooit werd ingeschreven als werknemer. Hij verklaarde daarenboven dat hij geen loon krijgt, maar in ruil voor werk wordt vergoed door middel van voedsel en onderdak.

Dit alles wijst erop dat de man zich in een kwetsbare positie bevindt en dat hij bereid is om in mensonwaardige omstandigheden te leven en zonder loon werk te leveren. Begin juni 2023 stelde de politie bij een nieuwe controle vast dat hij opnieuw werkzaam was in de inrichting onder dezelfde mensonwaardige omstandigheden.

Uit al deze vaststellingen, de verklaring van de werknemer en het strafonderzoek met betrekking tot feiten van mensenhandel blijkt duidelijk dat er ernstige aanwijzingen zijn van huisvesting van een kwetsbare werknemer, met het oog op het economisch uitbuiten van die persoon. Er blijkt een groot risico op herhaling van deze illegale praktijken, onder meer doordat de werknemer later opnieuw in dezelfde omstandigheden werd aangetroffen.

Aangezien de burgemeester individuele maatregelen kan treffen op basis van artikel 134quinquies van de Nieuwe Gemeentewet, besliste hij de inrichting te sluiten voor een termijn van drie maanden. Deze termijn is noodzakelijk om de uitbaatster te ontraden bij te dragen aan dergelijke illegale praktijken, alsook de nodige maatregelen te nemen om de illegale praktijken en hun gevolgen in de toekomst onmogelijk te maken. Een tijdelijke sluiting geeft de pandeigenaar bovendien de mogelijkheid om klaarheid te scheppen over door wie en hoe het pand gehuurd wordt.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.