Sluiting hotel Koningin Astridplein

De burgemeester besliste om een hotel op het Koningin Astridplein tijdelijk te sluiten wegens ernstige verstoringen van de openbare orde. De zaak blijft gedurende een week dicht: vanaf woensdag 10 mei 2023 tot en met dinsdag 16 mei 2023. Bijkomend moeten ze een aantal dwingende maatregelen treffen, waaronder het installeren van een sluitend en gebruiksvriendelijk registratiesysteem. Leven ze deze maatregelen niet na dan kan dit leiden tot verdere acties, waaronder een ontruiming en sluiting van het hotel.

De politie stelde vast dat de uitbating van een hotel op het Koningin Astridplein gepaard gaat met veelvuldige verstoringen van de openbare orde. Bovendien bleek het registratiesysteem niet naar behoren te functioneren. Tijdens een controle in februari 2023 naar aanleiding van twee vermiste, kwetsbare jonge vrouwen die mogelijk het slachtoffer waren van mensenhandel, kon de politie niet achterhalen of die recent in het hotel hadden verbleven. Zowel de scans van de identiteitsdocumenten als het digitale systeem bleken onvolledig, waardoor er belangrijke informatie miste. Daarenboven merkte de politie op dat het hotel elke bezoeker een toeslag van 15 euro aanrekende. In maart 2023 nam de politie opnieuw contact op met het hotel om na te gaan of er twee slachtoffers van mensenhandel recent in het hotel verbleven. Een dag later bleek het personeel vergeten te zijn om de opzoekingen te doen. Hoewel dat nazicht achteraf negatief bleek te zijn, is het onaanvaardbaar dat deze informatie 24 uur op zich liet wachten gezien de verontrustende en gevaarlijke situatie waarin de twee jonge vrouwen zich mogelijks bevonden.

Uit de vaststellingen van de politie blijkt duidelijk dat het hotel een gekende verblijfplaats is voor personen die voor overlast zorgen. Het plegen van strafrechtelijke feiten zoals uitbuiting, verkrachting, opzettelijke slagen en verwondingen, drugbezit en drugverkoop vormden dan ook geen uitzondering. Bovendien blijkt uit de verschillende controles van het registratiesysteem dat er nog altijd gasten verblijven die niet geregistreerd zijn. Het gebrek aan registratie van klanten vormt een ernstig risico voor de openbare orde. De gegevens over wie in een hotelkamer verblijft en hoelang of hoe vaak bepaalde personen in het hotel verblijven, kunnen vandaag nog steeds niet op een overzichtelijke manier ter beschikking gesteld worden van de politie. Het gehanteerde registratiesysteem voldoet op heden niet om illegale praktijken of verstoring van de openbare orde te voorkomen.

Aangezien de burgemeester op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, individuele maatregelen kan treffen als de openbare orde in het gedrang komt, besliste hij het hotel tijdelijk te sluiten voor een termijn van een week. Bijkomend moet het hotel binnen een termijn van vier weken na de betekening een sluitend en gebruiksvriendelijk registratiesysteem installeren. Ook moet de uitbater bewakingscamera’s installeren aan de toegangsdeur en in elke publiek toegankelijke ruimte (zoals de gang en de bar). Na het verstrijken van deze termijn zal de politie een nieuwe evaluatie maken van dit systeem.

Bart De Wever Burgemeester
Lauranne Van Dongen Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.