Sluiting eetgelegenheid Diepestraat wegens drughandel

Vrijdag 24 mei 2024

Het college bevestigde het besluit van de burgemeester om een eetgelegenheid in de Diepestraat te sluiten wegens illegale druggerelateerde feiten. Het restaurant blijft voor een maand dicht, van 25 mei tot en met 24 juni 2024.

De politiediensten stelden meermaals vast dat een restaurant gelegen in de Diepestraat een aantrekkingspunt vormt voor personen die zich ophouden voor de inrichting en zich daar bezighouden met illegale druggerelateerde praktijken. Het gaat hierbij vaak om personen met een illegaal statuut, die betrokken zijn bij zware vechtpartijen, al dan niet met wapens. Ze gebruiken het terras voor de inrichting als balie om verdovende middelen aan de man te brengen en hanteren daarbij een agressieve aanpak. Ook worden de wapens en drugs regelmatig verstopt in de kieren en uitsparingen van het terras alsook in de loshangende lampen op het terras.

De politie heeft meermaals opgemerkt dat de bestuurder ziet wat er op zijn terras gebeurt, maar niets onderneemt om dit te doen ophouden. Hoewel ze hem hierover al hebben aangesproken, wil of kan hij niet de nodige maatregelen nemen om deze overlast een halt toe te roepen. Bovendien stelde de politie vast dat de druggerelateerde overlast zich verplaatst had naar de stoep in de onmiddellijke omgeving van de inrichting nadat het terras was weggehaald: de verdovende middelen werden dan namelijk weggestopt in brievenbussen en onder geparkeerde voertuigen. Ook bleek, kort nadat het terras was weggehaald en de inrichting tijdelijk gesloten was wegens renovatiewerken, dat de druggerelateerde overlast in deze periode zo goed als verdwenen was doordat de personen die de overlast veroorzaakten eveneens wegbleven. Dit wijst er duidelijk op dat de inrichting een aantrekkingspunt is voor personen die zich bezighouden met allerlei druggerelateerde feiten.

Al deze vaststellingen van de politie wijzen erop dat de inrichting dienstdoet als uitvalsbasis of aantrekkingspunt om drugtransacties uit te voeren. De zaak is bovendien gelegen in de Diepestraat, een drukke verbindingsstraat met winkels en horecagelegenheden, waar in de omgeving ook lagere scholen, rust- en verzorgingstehuizen en openbaar vervoer gevestigd zijn. Hierdoor kunnen ook jongeren geconfronteerd worden met de druggerelateerde incidenten waar de buurt al enige tijd door geteisterd wordt. De buurt is gekend als een plaats waar de leefbaarheid onder druk staat. Zo zijn er regelmatig vechtpartijen. Bij een massale vechtpartij waren ook de bestuurder en werknemers van het restaurant betrokken. Zij kwamen met grote stokken, ijzeren staven en messen uit de inrichting gelopen. De ijzeren staven bleken later de vleesspiezen van het restaurant te zijn.

Zowel de uitbating als de klanten van de inrichting dragen bij tot het onveiligheidsgevoel dat in de omgeving heerst, en hebben een negatieve impact op de buurt. De druggerelateerde activiteiten gaan immers gepaard met rondhanggedrag, vechtpartijen en andere overlast zoals nachtlawaai, diefstallen, beschadigingen en sluikstort. Dat werkt overlast voor omwonenden, winkeliers en passanten in de hand, en brengt de openbare orde in gevaar. Een sluiting van een maand is noodzakelijk om de openbare orde in de buurt te garanderen, de omgeving haar normale karakter te laten herwinnen en druggebruikers, -kopers en -verkopers te ontmoedigen.

Tijdelijke sluitingen

De strijd tegen drughandel is een van de prioriteiten van het college. Het bestuur wil de gezondheid en levenskwaliteit van alle burgers in de stad vrijwaren. Druggerelateerde praktijken verstoren bovendien ernstig de openbare veiligheid en rust. Daarom bevestigde het college het besluit van de burgemeester om het restaurant, volgens artikel 9bis van de Drugwet, tijdelijk te sluiten.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Samenleven & Welzijn
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.