Sluiting appartement Frankrijklei wegens overlast

De burgemeester besliste om een appartement op de derde verdieping van een pand in de Frankrijklei gedurende één maand te sluiten, van 13 september tot en met 12 oktober, wegens ernstige verstoringen van de openbare orde. Een onderverhuring veroorzaakt overlast door sekswerkers in het gebouw. ​

Enkele maanden geleden ontving de politie op meerdere momenten meldingen van overlast, veroorzaakt door het verlenen van seksuele diensten in een van de appartementen in een pand gelegen aan de Frankrijklei. Tijdens daaropvolgende controles troffen de ordediensten een sekswerker afkomstig uit Zuid-Amerika aan, en een klant.

Meerdere bewoners verklaarden dat ze overlast ondervonden van de activiteiten in de betreffende woonst. Zo betreden en verlaten de klanten het pand dag en nacht. Ze blijven vervolgens rondhangen in de gemeenschappelijke hal en/of voordeur en duwen op verschillende deurbellen, ook ‘s nachts. Bovendien werden er beschadigingen aangebracht aan het gebouw. Verder vertelden de bewoners dat de samenstelling van de groep huurders snel wisselt. Er zouden voornamelijk Spaanstalige (nieuwe) sekswerkers verblijven in het betreffende appartement.

De prostitutieactiviteiten zorgen voor overlast en een onveiligheidsgevoel voor de andere bewoners van het gebouw, en de buurgebouwen. De eigenaar en huurder van het appartement konden de vaststellingen van de politie niet ten gronde weerleggen. Bovendien kon door de huurder niet duidelijk worden aangetoond dat de onderverhuring is afgelopen. Het risico op voortzetting van deze activiteiten en/of herhaling is reëel. Om al deze redenen, en om daders en mededaders te ontraden om het appartement opnieuw te bezoeken, besliste de burgemeester om het appartement alvast voor één maand te sluiten.

De politie zal na de opgelegde sluiting van een maand een nieuwe controle ter plaatse uitvoeren. Als die opnieuw wijst op een terbeschikkingstelling aan sekswerkers wordt de sluiting verlengd, tot het ogenblik dat de controle wordt afgesloten met een gunstig resultaat.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.