Slimme schakels: stad zet verdere stappen voor uitrol

Duidelijke bewegwijzering, nieuwe fietsenstallingen en Antwerpse Hoppinzuil

Stad Antwerpen wil het gebruiken en combineren van duurzame vervoerswijzen stimuleren, onder meer door de uitbouw van slimme schakels of mobipunten. Het doel is om de eerstkomende jaren verschillende bestaande mobiliteitsknooppunten te verbeteren met onder andere fietsenstallingen, duidelijke bewegwijzering en herkenbare signalisatie, en nieuwe aan te leggen.  

De vervoerregio, stad Antwerpen en de districten duidden samen circa 130 locaties als slimme schakel aan, verspreid over het grondgebied van de stad. De indeling gebeurt in vier categorieën al naargelang de locatie en de aangeboden verbindingen: interregionaal, regionaal, lokaal en buurt.  

Uniforme en herkenbare bewegwijzering

Uitdagingen zijn onder andere om de mobiliteitsknooppunten beter in te richten, en de verschillende vervoersmodi zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Om de drempel van het overstappen te verlagen en de reiziger duidelijk te maken welke diensten aanwezig zijn, krijgt elk knooppunt bewegwijzering naar waar de verschillende vervoersmogelijkheden zich bevinden.  

Daartoe werden duidelijke ontwerprichtlijnen opgesteld die het stadsbestuur nu goedkeurde. Die zullen voor uniformiteit en duidelijkheid in de bewegwijzering zorgen, wat de herkenbaarheid en het vertrouwen in de knooppunten ten goede moet komen. 

Story image

In een eerste fase worden vijf proeflocaties uitgewerkt, namelijk Operaplein, Olympiade, Mediaplein en Antwerpen-Centraal in district Antwerpen en Bist in district Wilrijk. Het voorbereidend werk voor deze locaties is al opgestart. Deze eerste vijf locaties zullen gefaseerd uitgerold worden zodat het project kan worden geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. 

Vijf nieuwe, overdekte fietsenstallingen  

Het fietsgebruik zit in de lift en fietsers kiezen ook steeds vaker voor duurdere modellen. Om fietsen nog verder te stimuleren, zal de stad bij een deel van de slimme schakels afgesloten fietsenstallingen met groendak installeren. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld voor reizigers/bezoekers, die op deze strategische locaties kunnen overstappen op een andere vervoersmodus.  

Het Antwerpse college keurde de plannen goed voor de inplanting van al vijf dergelijke fietsenstallingen. Op basis van deze plannen wordt vervolgens een aanvraag van omgevingsvergunning ingediend. De effectieve plaatsing gebeurt ten vroegste in juni. De locaties die voorliggen zijn: 

  1. Schoonselhof (20 fietsen)
  2. Station Luchtbal (40 fietsen)
  3. P+R Olympiade (40 plaatsen)
  4. Zwaantjes (10 plaatsen)
  5. Bist (20 plaatsen)

De stad onderzoekt nog meer locaties waar nieuwe inplantingen mogelijk zijn.   

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: "Deze fietsstallingen worden handig, veilig en functioneel, en met hun groendaken worden het bovendien echte blikvangers. De locaties hebben we zorgvuldig gekozen om overstappen van vervoersmiddelen te vergemakkelijken." 

Antwerpse Hoppinzuil 

Op Vlaams niveau worden de mobiliteitsknooppunten Hoppinpunten genoemd. De plaatsing van een herkenbare ‘hoppinzuil’ is door het Vlaams Gewest verplicht om aanspraak te kunnen maken op de gewestelijke subsidies voor de realisatie ervan. Stad Antwerpen deed in samenspraak met het Vlaams Gewest een ontwerpoefening om deze zuil visueel aansluiting te laten maken op de huisstijl van stad Antwerpen. Het resultaat is de Antwerpse Hoppinzuil. Het Vlaams Gewest gaat akkoord met het gebruik van deze Antwerpse Hoppinzuil als alternatief voor de standaard Hoppinzuil. 


De pers vindt de render van de bewegwijzering in de mediagalerij. Dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor gebruik door pers.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.