Slim naar Antwerpen boekt succes bij werkgevers om fiets te stimuleren voor woon-werkverkeer

Persuitnodiging voor Wereldfietsdag 3 juni 2024

Slim naar Antwerpen ondersteunt werkgevers bij het ontwikkelen van een slim mobiliteitsbeleid. Recente analyses tonen aan dat veel werknemers gestimuleerd kunnen worden om de fiets te gebruiken voor hun woon-werkverkeer. Een mooi voorbeeld van de modal shift waar stad Antwerpen erg op inzet, is de stijging van het aantal fietsende werknemers bij Heder in Ekeren. Deze werkgever zocht succesvol naar mobiliteitsoplossingen in samenwerking met Slim naar Antwerpen, en zal op Wereldfietsdag – maandag 3 juni – zijn fietsende werknemers feestelijk onthalen.

Slim naar Antwerpen ondersteunt werkgevers vanaf 20 werknemers met het uitstippelen van een slim mobiliteitsbeleid. Uit de mobiliteitsanalyses die de voorbije 2 jaar zijn uitgevoerd, blijkt dat er nog veel potentieel is om werknemers richting de fiets te stimuleren. Slim naar Antwerpen bevroeg in 24 bedrijven bijna 18.000 werknemers, waarvan 8.720 aangaven met de auto naar het werk te komen. 71 % daarvan woont op fietsafstand van het werk. 50 % woont op minder dan 15 kilometer, wat met een gewone elektrische fiets maximaal 50 minuten fietsen is. ​ 21 % woont tussen 15 en 25 kilometer van het werk. Met een speedpedelec is dat 30 tot 50 minuten fietsen.  

Werkgevers kunnen de fiets en andere mobiliteitsoplossingen zoals deelmobiliteit en openbaar vervoer optimaal promoten door een samenwerking aan te gaan met Slim naar Antwerpen. Naast het persoonlijk verplaatsingsadvies, het proefaanbod de Mobilotheek en de bereikbaarheidsfiches kunnen ze ook ondersteuning krijgen via lerende netwerken rond relevante thema’s voor hun beleid rond woon-werkverkeer en via interessante partnerships met private aanbieders, zoals bijvoorbeeld een abonnement op de deelfietsen van Donkey Republic aan een sterk verminderd tarief.

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit:“Antwerpen beschikt al langer over uitstekende fietsinfrastructuur, en die blijven we verbeteren en uitbreiden. Zo werken we verder aan de uitbouw van een logisch en leesbaar netwerk van fietsverbindingen in de regio. Daarmee verlagen we de drempel voor fietsen over langere afstanden, precies wat we nodig hebben voor de modal shift in de Antwerpse regio.”

Succesvol voorbeeld van modal shift

In juli vorig jaar verhuisde de zorgorganisatie Heder van Antwerpen-Luchtbal naar Ekeren vanwege de Oosterweelwerken. Samen met Slim naar Antwerpen ontwikkelde Heder een duurzaam mobiliteitsplan waarbij de fiets centraal staat. Naar aanleiding van Wereldfietsdag op maandag 3 juni krijgen de fietsende medewerkers van Heder een feestelijk onthaal op de nieuwe zorgcampus aan de Rozemaai in Ekeren. Dit evenement op Wereldfietsdag is de bekroning van een succesvol project om medewerkers te stimuleren hun woon-werkverkeer per fiets af te leggen.

Intensieve samenwerking met Slim naar Antwerpen

Eind 2022 voerde Slim naar Antwerpen voor Heder een mobiliteitsanalyse uit. Hieruit bleek dat 86 % van de autogebruikers de fiets als alternatief kon gebruiken. Dit leidde tot acties zoals infomomenten, bereikbaarheidsfiches en fietsroutekaarten. Medewerkers kregen persoonlijk advies en konden deelnemen aan het proefaanbod van de Mobilotheek. Zij probeerden een maand lang alternatieve vervoermiddelen uit zoals speedpedelecs en elektrische fietsen. Sinds de start van het project is het fietsgebruik onder Heder-medewerkers sterk toegenomen.

Peter Zijlstra, diensthoofd HR van Heder: "De fiets heeft de auto ingehaald als het meest gebruikte vervoermiddel voor woon-werkverkeer bij Heder. Het fietsaandeel is gestegen naar 45 %, een toename van 7 %. Door het grote succes groeien we mee als organisatie: zo zijn er op de nieuwe campus douches voorzien, afsluitbare fietsenstallingen en oplaadpunten."

Potentieel voor werkgevers

Ook andere werkgevers konden reeds succesvol hun werknemers motiveren om de fiets te nemen voor hun woon-werkverkeer in samenwerking met Slim naar Antwerpen, zoals Bank Van Breda, RGF Staffing, Defensie (11de Bataljon Artillerie), Brandweer Zone Antwerpen, Federale Politie Antwerpen, CMA CGM, Argenta, Nokia, Rhenus Logistics, SD Worx, KBC, VF Corporation, Port of Antwerp-Bruges, Katoen Natie, Mediahuis, Politiezone Antwerpen, Indaver, Universiteit Antwerpen, SGS en Netwerk ZAS (de samenwerking van ZNA en GZA Ziekenhuizen). Werkgevers die mobiliteitsoplossingen zoeken, kunnen een beroep doen op de expertise van Slim naar Antwerpen. Alle info staat op www.slimnaarantwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link voor werkgevers. 


PERSUITNODIGING

De pers is van harte welkom op de Fietsapplausdag op Wereldfietsdag maandag 3 juni tussen 7u45 en 8u30 op de nieuwe zorgcampus van Heder, Herman Vosstraat 14, 2180 Ekeren. Deze Fietsapplausdag vindt plaats op de logistieke parking vlakbij de nieuwe fietssnelweg F12 richting de Ekerse Putten die deel uitmaakt van de Ekerse ‘fietsring’.

In samenwerking met Slim naar Antwerpen heeft Heder het afgelopen anderhalf jaar een succesvol mobiliteitsproject opgezet om medewerkers positief te stimuleren hun woon-werktraject per fiets af te leggen. Op de Fietsapplausdag zijn het diensthoofd HR en de preventieadviseur van Heder met een tiental enthousiaste medewerkers aanwezig om de fietsers te verwelkomen met een daverend applaus. Er is de mogelijkheid voor foto’s en interviews.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen bij Steven Windey, steven.windey@antwerpen.be.

Story image

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis

 

 

 

 

Mobiliteit & Parkeren
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.