Ruimtelijk uitvoeringsplan Pelikaanstraat definitief vastgesteld

De stad wil de omgeving van de Pelikaanstraat vernieuwen om ruimte te bieden voor wonen, werken en recreatie op een duurzame manier. Hiervoor wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgesteld. Het college legt de definitieve vaststelling daarvan nu ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

In de Pelikaanstraat en omgeving zijn veel gebouwen verouderd en ligt er een groot braakliggend terrein. De stad wil deze wijk aan het station Antwerpen-Centraal omvormen tot een leefbare en levendige locatie waar er behalve voor kantoren ook ruimte is voor functies als wonen, handel, voorzieningen, recreatie en publiek groen. ​

Opheffen BPA Pelikaanstraat

Het huidig geldende Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) vormt bij het vernieuwen van de wijk een beperkende factor. Het is verouderd en te veel gericht op kantoorontwikkeling. Vandaag is de vraag naar kantoren eerder laag, waardoor de vernieuwing van bestaande gebouwen en het bebouwen van het grote braakliggende perceel niet op gang komt. Om de herontwikkelingen in deze belangrijke stationsomgeving mogelijk te maken en te sturen, maakt de stad werk van het RUP Pelikaanstraat.

Het gebied waar dit RUP over gaat, maakt deel uit van de diamantwijk en wordt begrensd door de Rijfstraat in het noorden, de Vestingsstraat en de Pelikaanstraat in het oosten, de Lange Kievitstraat in het zuiden en de Lange Herentalsestraat, Schupstraat en Hoveniersstraat in het westen.

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: "We streven met dit sterke stadsontwikkelingsproject een evenwichtige duurzame mix van kantoren, woningen, gemeenschapsvoorzieningen en recreatie na. Dankzij dit ruimtelijk uitvoeringsplan maken we van de buurt rond de Pelikaanstraat een aangename plek om te vertoeven. Een buurt die bovendien vlot verbonden raakt met de omliggende wijken."

Flexibele bebouwing en meer openbare ruimte

Het ruimtelijke uitvoeringsplan biedt een evenwicht tussen kantoren, wonen, handel, voorzieningen, recreatie en groen. Om vernieuwing in de wijk te stimuleren wordt er voldoende flexibiliteit ingebouwd, maar tegelijkertijd duidelijke richtlijnen vastgelegd. Zo bepaalt het RUP bijvoorbeeld dat gebouwen makkelijker van invulling kunnen veranderen, waardoor verschillende (toekomstige) invullingen mogelijk worden. Naast de duidelijke voorschriften in dit RUP waakt de stadsbouwmeester bij elke ontwikkeling over de ruimtelijke kwaliteit, duurzame ontwikkeling, levendigheid en leefbaarheid.

Met duurzaamheidsmaatregelen wil de stad zich wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering en de wijk veerkrachtiger maken. Nieuwe bebouwing moet gebruikmaken van duurzame materialen. De woonkwaliteit wordt onder andere verbeterd door elke woning toegang te geven tot groene hoven. Bij het ontwikkelen van het braakliggend terrein moeten er binnenplekken met groen komen die overdag publiek toegankelijk zijn. Zo komt er een betere verhouding tussen het aantal woningen en open ruimte in de omgeving. Op het braakliggend terrein worden kwalitatieve trage verbindingen voor voetgangers en fietsers voorzien, om de wijk beter te verbinden met de omgeving en deze vormen van mobiliteit te stimuleren.

Definitieve vaststelling

De adviezen en bezwaarschriften van het openbaar onderzoek werden verwerkt en het ontwerp werd aangepast. Zo is de maximale bouwhoogte rondom de publiek toegankelijke hoven verlaagd, om meer licht toe te laten op deze plaatsen en een betere luchtdoorstroming te voorzien. Daarnaast wordt nu verder gegaan in de ambitie om groen te realiseren op de binnenplekken. Per 150 m² moet minstens één grote boom geplant worden. De trage verbindingen voor wandelaars en fietsers komen in openlucht. Enkel de verplichte verbinding tussen de Lange Kievitstraat en de pleinen mag nog overdekt worden. De minimale breedtes van alle verbindingen worden in het RUP bepaald.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.