Recyclagepark Berendrecht-Zandvliet-Lillo maakt plaats voor bos

Het recyclagepark aan de Derdeweg in Berendrecht sloot in september vorig jaar definitief de deuren. Stad Antwerpen geeft AG Vespa nu de opdracht om de bebouwing, verhardingen en omheiningen te verwijderen. Nadien krijgt de locatie opnieuw een groene invulling.

Het recyclagepark bevindt zich in een groene bufferzone tussen de haven en de dorpskern van Zandvliet, en de milieuvergunning verliep in oktober 2021. Daarom besloot de stad om het te slopen. Het kleine personeelsgebouw en de opslagruimte worden ontmanteld, en de verhardingen en omheiningen verdwijnen.

In de plaats komen nieuwe aanplantingen, aangepast aan de omgeving en de bodem. Als alles vlot verloopt, kan de sloop in september 2022 plaatsvinden, zodat de groendienst de aanplantingen nog dit najaar kan voorzien.

Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening, en voorzitter van AG Vespa: “Dit is een mooi voorbeeld van ‘vergroening’, een leidraad die we vanuit stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening steeds hanteren. Meer groen creëren waar dat kan of waar dat zelfs oorspronkelijk voorzien was… en zoals hier met de sloop van het recyclagepark ‘meer groen’ door ‘weer groen’.”
Carl Geeraerts, districtsburgemeester Berendrecht-Zandvliet-Lillo: “Voor de bewoners rond het voormalige recyclagepark is dit goed nieuws. De -lichte- overlast viel al weg. Straks is het beton ook weg.”

Alternatieven

Alle bewoners van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo kunnen sinds juli 2021 terecht op het IGEAN-recyclagepark van Stabroek (Krekelberg 28) aan hetzelfde tarief als de stedelijke recyclageparken van de stad Antwerpen.

Els Van Doesburg, schepen voor stads- en buurtonderhoud en groen: “De samenwerking met het recyclagepark in Stabroek loopt prima volgens de eerste cijfers. De mensen genieten er een goede service en vinden makkelijk de weg. De winst is voor de natuur. We geven een stukje groen terug.”

Bovendien worden in de buurt extra recyclagepunten (recyclagekraam voor kleine spullen) en pop-uprecyclageparken (mini-recyclagepark, ook voor grofvuil) georganiseerd. Verder kunnen de bewoners elke eerste zaterdag van de maand met steenpuin, grofvuil en snoeihout terecht bij een tijdelijk recyclagepark aan de Bomenbank (groendienst), Antwerpsebaan 110, 2040 Berendrecht.

Alle praktische info over de sluiting en de alternatieven is terug te vinden op www.antwerpen.be, klik hier en hier voor de rechtstreekse links.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.