Pilootproject Raket zorgt voor 24 extra inclusieve opvanglocaties

Inclusieve opvang is één van de pijlers van Raket, het pilootproject leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs. Het afgelopen jaar kon Raket met Vlaamse middelen 24 extra inclusieve opvanglocaties realiseren in en rond Antwerpen. Daarnaast loopt ook een inclusietraject voor bestaande buitenschoolse opvang. Dit traject biedt extra ondersteuning voor het organiseren van inclusieve opvang.

Onder de naam Raket werken scholen, CLB’s, opvanginitiatieven, diverse begeleiders, vrijwilligers en lokale overheden in de regio Antwerpen, Schoten, Schilde en Brasschaat samen om kinderen uit het buitengewoon onderwijs sneller, veiliger en zelfstandiger naar school te laten gaan. Raket is een pilootproject dat gesubsidieerd wordt vanuit Vlaanderen.

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels: “Ook opvang behoort tot de centrale pijlers van Raket. Voor de start van het pilootproject brachten leerlingen uit het buitengewoon onderwijs zoveel tijd door op de bus dat er evenwel weinig nood aan voor- en naschoolse opvang op hun maat was. Omdat een aantal kinderen dankzij Raket nu minder lang op de bus zit, hebben sommige leerlingen vandaag wel nood aan die opvang. Daarom worden nu extra inclusieve opvanglocaties voorzien.” ​ ​

Inclusieve opvanglocaties

Opvang kan zowel op school als in de buurt van de school of van de woonplaats van de leerling georganiseerd worden. De school bekijkt samen met de ouders en de leerling wat de meest geschikte opvanglocatie is. De opvang houdt daarbij steeds rekening met de bestaande noden en mogelijkheden van de leerling en diens netwerk.

Raket kon het afgelopen jaar 24 extra inclusieve opvanglocaties realiseren:

  • In Antwerpen kregen in totaal 13 bestaande opvanglocaties voor buitenschoolse opvang extra middelen om daarmee de locatie inclusief te maken en elk 2 extra inclusieve opvangplekken te creëren. In Burchtse Weel op Linkeroever startte een nieuwe opvanglocatie.
  • In Brasschaat en in Schilde opende een nieuwe opvanglocatie.
  • Leerlingen die in de projectregio Antwerpen, Brasschaat, Schilde of Schoten naar school gaan, wonen vaak een heel eind buiten die regio. Om die reden werd er ook buiten de projectregio werk gemaakt van inclusieve opvang. Via dit project kreeg Ferm Kinderopvang de nodige middelen om ook in Borsbeek, Brecht, Kalmthout, Kapellen, Wijnegem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel te investeren in extra inclusieve voor- en naschoolse opvangplekken.

Inclusiecoaching

Heel wat opvanginitiatieven lopen tegen de grenzen van hun mogelijkheden aan wanneer ze zich openstellen voor kinderen met specifieke zorgnoden. Om hier een antwoord op te bieden ontstond het inclusietraject voor buitenschoolse kinderopvang. Dat traject zet in op twee pijlers:

  • via vorming begeleiders en verantwoordelijken versterken; ​
  • medewerkers vraaggestuurd begeleiden, ondersteunen en coachen op de werkvloer.

Voor het inclusietraject ging Raket een samenwerking aan met CIK De Speelboom, OLO vzw en Heder vzw: drie organisaties met veel expertise op vlak van inclusieve opvang.

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels: “Als stad zetten we met overtuiging onze schouders onder Raket. Het pilootproject loopt aan het einde van dit schooljaar af, idealiter blijft Raket intussen in een overgangsfase bestaan. Dit in afwachting van een structurele regeling vanuit Vlaanderen, waarbij we hopen dat de good practices uit het traject kunnen voortgezet worden. De nood aan leerlingenvervoer en de uitdagingen die deze met zich meebrengt, zullen immers blijven bestaan.”
Jinnih Beels Schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd
Nel Aerts Woordvoerder schepen Jinnih Beels
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.