Skip to Content

Parkeertarieven wijzigen in oktober

Ook uitbreiding lichtgroene zone en parkeervergunning voor bepaalde ondernemingen

De parkeertarieven in Antwerpen worden vanaf 3 oktober van dit jaar geïndexeerd. Bovendien krijgt de lichtgroene tariefzone een parkeerduurbeperking van 3 uur en wordt ze uitgebreid. Daarnaast zullen bepaalde ondernemingen die voor het uitvoeren van werkzaamheden regelmatig in Antwerpen moeten zijn, een uitzonderlijke parkeervergunning voor één of meerdere tariefzones kunnen aankopen. Deze collegebeslissingen worden nog ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Vanaf 3 oktober 2022 worden de parkeertarieven in Antwerpen geactualiseerd, zowel voor parkeren op straat als in de publieke betaalparkings in beheer van de stad (parking Rijnkaai, parking Spoor Oost en parking Zuiderterras). De laatste indexering van die parkeertarieven vond plaats in januari 2020. De aanpassing zal zich baseren op de prognoses van het Federaal Planbureau, dat tussen begin 2020 en september van dit jaar rekening houdt met een inflatie van 12,76%. Het tarief in elke zone zal dus met dat percentage aangepast worden. Volgens dezelfde redenering zullen retributies voor wie niet of te weinig betaalt voortaan 44 euro bedragen.

Parkeerduurbeperking en uitbreiding van lichtgroene tariefzone

Stad Antwerpen wil in wijken met een hoge parkeerdruk langparkerende bezoekers en pendelaars stimuleren om in park-and-rides aan de rand van de stad te parkeren, of in publieke parkings in de stad. Zo daalt de parkeerdruk en wordt het voor bewoners en kortparkerende bezoekers gemakkelijker om een parkeerplaats op straat te vinden.

Het langparkeren wordt behalve door de aangepaste tarifering ook ontmoedigd door een gewijzigd parkeerregime in de lichtgroene zones. Behalve voor wie een parkeervergunning voor bewoners heeft is parkeren in die zones vanaf 3 oktober beperkt tot maximum 3 uur. Voorheen was dat 10 uur.

Bovendien zal deze lichtgroene zone per 3 oktober worden uitgebreid: een strook van huidige donkergroene gebieden tussen de Leien en de Singel wordt dan lichtgroen. In dit gebied vinden bestuurders immers steeds op korte wandelafstand een publieke betaalparking waar ze langer dan 3 uur kunnen parkeren.

Story image

Bewoners en handelaars in de nieuwe lichtgroene gebieden krijgen nog een bewonersbrief hierover in september.

Parkeervergunning voor ondernemingen

Bepaalde ondernemingen of beroepscategorieën, die bijvoorbeeld op regelmatige basis werken uitvoeren in de stad, zullen vanaf 3 oktober een speciale parkeervergunning kunnen kopen voor één of meerdere tariefzones. Daarmee kunnen ze ook in zones met een parkeerduurbeperking langer dan 3 uur parkeren. De stad zal daarvoor rechtstreeks contact opnemen met de betrokkenen.

Alle informatie over de huidige en nieuwe parkeerzones en tarieven is te vinden op www.antwerpen.be.Klik hier voor de rechtstreekse link.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, idee├źn, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.