Opwaardering voor driehoek Koning Albertpark 

Opwaardering voor driehoek Koning Albertpark 

De Lijn, stad Antwerpen, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en water-link ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst voor de opwaardering van de omgeving van het Koning Albertpark. Dit ambitieuze project omvat een reeks geplande ingrepen en een integraal ontwerpplan voor die hele driehoek, gevormd door de Koningin Elisabethlei, de Prins Albertlei en een deel van de Mechelsesteenweg.

De komende jaren staan op die locatie enkele cruciale ingrepen op de planning: 

  • De Lijn zal de tramsporen op de as Grotesteenweg - Mechelsesteenweg vernieuwen; 
  • Halte Harmonie wordt omgevormd tot een regionaal mobiliteitsknooppunt
  • De rioleringen van het ganse projectgebied worden vernieuwd.  
Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: "Het volledige gebied rond het Koning Albertpark zal een metamorfose ondergaan. Verkeersveiligheid is daarbij prioriteit. We gaan zorgen voor beter leesbare kruispunten, mooiere fietspaden en meer comfortabele tramhaltes. Dit wordt een win/win voor zowel voetgangers, fietsers, autobestuurders, gebruikers van het openbaar vervoer als omwonenden."
Het projectgebied (binnen groene lijn)
Het projectgebied (binnen groene lijn)

Momentum voor verandering 

De geplande werken bieden een unieke kans om deze knelpunten samen aan te pakken. Stad Antwerpen en haar partners hebben de ambitie om een kwaliteitssprong te realiseren voor de hele driehoek Koning Albertpark. Door een integraal ontwerpplan voor de publieke ruimte op te stellen en de werken gefaseerd uit te voeren, willen de partners de leefbaarheid en functionaliteit van dit gebied naar een hoger niveau tillen. 

Schepen voor openbaar domein Erica Caluwaerts: “Onze openbare ruimte en parken worden intensief gebruikt door inwoners en bezoekers. Dat geldt ook voor de paden in het Koning Albert- en Harmoniepark. Het is cruciaal dat we deze parkstructuur efficiënt, doelgericht en met respect voor leefbaarheid en functionaliteit klaar maken voor de toekomst. En dat doen we in nauw overleg met de buurtbewoners rond het Koning Albertpark.”

Fasering en samenwerking 

De Lijn, stad Antwerpen, AWV en water-link stellen eerst een studiebureau aan. In een eerste fase wordt een concept voor het gehele projectgebied opgemaakt. De stad hecht daarbij veel belang aan de inspraak van bewoners, bezoekers en passanten. Zo worden de noden en wensen al van bij de start in kaart gebracht. 

Vervolgens wordt er verder gewerkt aan een ontwerp, dat verder wordt uitgewerkt in deelprojecten.  

De nauwe samenwerking tussen De Lijn, de stad, de districten Antwerpen en Berchem, AWV en water-link zal zorgen voor een duurzame transformatie van de driehoek Albertpark. 

Alle info staat ook op www.antwerpenmorgen.be/albertpark.


In de mediagalerij staan de foto en het kaartje uit dit persbericht. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Paul Cordy Districtsburgemeester district Antwerpen bevoegd voor publiek domein & mobiliteit en burgerlijke stand
Bruno De Saegher Berchems districtsschepen voor mobiliteit, publiek domein, straatvergroening en verkeersveiligheid
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Mobiliteit & Parkeren
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.