Ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan voor Sint-Anneke Plage naar gemeenteraad

Ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan voor Sint-Anneke Plage naar gemeenteraad

Stad Antwerpen werkt aan een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Sint-Anneke Plage op Linkeroever. Het biedt meer rechtszekerheid voor de horeca en bijkomende mogelijkheden voor de jachthaven. Ook komt er extra ruimte voor groen. Het college legt het ontwerp voor dit RUP nu voor aan de gemeenteraad voor voorlopige vaststelling. De definitieve vaststelling wordt verwacht in het voorjaar van 2024.

De stad wil dat Sint-Anneke Plage opnieuw het bruisende recreatiehart van de Antwerpse Linkeroever wordt. In 2016 werd daarom het Masterplan voor het gebied goedgekeurd. Daarin wordt de toekomstvisie beschreven. Het nieuwe RUP zal een wettelijke basis bieden voor die toekomst.

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “Dit RUP Sint-Anneke Plage zorgt niet alleen voor beter toegankelijk openbaar groen, maar creëert ook meer mogelijkheden voor de jachthaven en horeca en biedt deze laatste ook meer rechtszekerheid. Tegelijkertijd zorgen we in het project Scheldeboorden Linkeroever voor een betere toegankelijkheid voor personen met een handicap en wordt een kiss&ride-zone ingepast. Ook voor de inpassing van erfgoed zoals de molen is een oplossing gevonden. Kortom, ons aller 'Sint-Anneke' is weldra weer de plek waar elkeen heerlijk kan spelen, wandelen, genieten, mosselen eten… en dat tussen het groen en langs het water.”

Krachtlijnen in RUP Sint-Anneke Plage

Er komen bijkomende mogelijkheden en meer rechtszekerheid voor de horeca. Ook voor de jachthaven worden verdere mogelijkheden opgenomen in het plan. Het RUP zorgt dat het openbaar groen beter toegankelijk wordt. Er worden extra groenzones voorzien in de open ruimte, zoals bijvoorbeeld de Robinsontuin en haar uitlopers naar het Esmoreitpark en de zuidelijke Scheldeboorden.

In het ontwerp van het RUP is tevens rekening gehouden met volgende zaken uit het Masterplan Scheldeboorden Linkeroever:

  • Ophogen van de dijk door De Vlaamse Waterweg;
  • Betere toegankelijkheid voor o.a. leveringen en voor personen met een handicap;
  • Mogelijkheid tot inpassing van een kiss&ride;
  • Inpassing van het erfgoed, zoals de nieuwe plek van de molen op de wandeldijk.

Tussen de zones voor groen zijn er zones voor gemengde functies afgebakend. Ze zijn bestemd voor zowel groen als recreatie, zoals bijvoorbeeld de zone van het zwembad De Molen tot en met de jachthaven.

Om alle troeven van het gebied Sint-Anneke Plage optimaal te kunnen uitspelen, zijn een aantal bestemmingswijzigingen noodzakelijk. Het RUP vormt een wettelijke verankering van de principes uit het Masterplan.

Verschillende processen met gezamenlijk doel

Er lopen verschillende processen om van Sint-Anneke terug een bruisende plek te maken. Dit RUP is daar één van: het biedt een wettelijk kader voor wat er in de verschillende zones wel en niet is toegestaan. Daarnaast is er het Masterplan Scheldeboorden Linkeroever, dat de visie vastlegt over hoe het hele gebied er in de toekomst zal uitzien. Dat Masterplan beoogt onder andere een divers gebruik van de ruimte, bescherming van de natuur en verdediging tegen de veranderingen in het klimaat. Het wordt ten slotte vertaald naar de ontwerpen voor de publieke ruimte, zoals het definitief ontwerp voor deelgebied Scheldeboorden-Noord, dat in mei 2023 werd goedgekeurd.

Openbaar onderzoek

Het college legt dit ontwerp-RUP nu voor voorlopige vaststelling voor aan de gemeenteraad. Eens voorlopig vastgesteld wordt het openbaar onderzoek georganiseerd, van 16 oktober tot en met 14 december 2023. Tijdens deze periode kan iedereen het ontwerp inkijken en erop reageren. De stad organiseert bovendien nog een infomoment voor geïnteresseerde bewoners, ondernemers en bezoekers. Daarna worden de reacties door de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening verwerkt in een advies aan de gemeenteraad, die het RUP dan definitief kan vaststellen. Die definitieve vaststelling wordt verwacht in het voorjaar van 2024.

Meer informatie over het ruimtelijk uitvoeringsplan Sint-Anneke is te vinden op www.antwerpen.be/sintannekeplage. Op die webpagina zal ook de tekst van het ontwerp-RUP gezet worden, wanneer dat voorlopig is vastgesteld door de gemeenteraad.


De hoofdfoto van dit bericht is te vinden op de mediagalerij. Hij is enkel bedoeld voor gebruik door pers.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.