Ontwerp fietsstraat Du Chastellei in Merksem goedgekeurd 

Donderdag 4 juli 2024

Stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp voor de fietsstraat in de Du Chastellei in district Merksem goed. Deze straat krijgt een heraanleg in rood asfalt. Als alles vlot loopt starten de werken nog voor het einde van dit jaar. 

Antwerpen is een fietsstad. Het vervolledigen van het fietsnetwerk en het creëren van leesbare en veilige fietscorridors met voldoende ruimte blijft daarbij belangrijk. Stad Antwerpen wil de vlotte en veilige doorstroming van fietsers steeds verbeteren, en hen meer plaats geven. Dat doet ze onder meer door de inrichting van fietsstraten, die zoveel mogelijk op elkaar en op bestaande fietsroutes aansluiten. 

In 2020 besliste het college om bijkomende fietsstraatassen uit de rollen. In een eerste fase gebeurde dat versneld, met signalisatie en markeringen. Dat maakt dat er intussen in totaal al een netwerk van 19 kilometer fietsstraten op het grondgebied van de stad bestaat. 

De komende jaren zullen stad Antwerpen en de districten die nieuwste fietsstraten ook definitief aanleggen, met het kenmerkende rode asfalt. Dat maakt de aaneengesloten route van fietsstraten helder en leesbaar voor fietsers. In de stedelijke meerjarenbegroting zijn middelen voorzien om stapsgewijs die ‘rode lopers’ uit te rollen. 

Rood asfalt, verkeersplateaus en overrijdbare middenstrook 

De Du Chastellei zal een onderdeel vormen van de langere rode loper die door Merksem loopt. Ze ligt tussen de reeds gerealiseerde Merksemse fietsstraten Molenlei (aan de overkant van de Brebabaan) en Speelpleinstraat. Het gaat voor deze straat om een beperkte ingreep, dus geen gevel-tot-gevel heraanleg, maar het vervangen van de huidige asfaltlaag door het opvallende roodkleurige asfalt

De bestaande verkeersplateaus krijgen rode betonstraatstenen, in functie van de continuïteit van de fietsstraat op het kruispunt. Bovendien komen er extra verkeersplateaus: op het kruispunt met de Pieter Corbeelstraat, en op de reeds aanwezige asverschuiving ter hoogte van huisnummer 62. Ter hoogte van deze nieuwe verkeersplateaus vernieuwt de stad ook telkens de voetpaden. 

Tot slot zal de straat een overrijdbare middenstrook in vlakke kasseien krijgen, die haar visueel opdeelt in twee rijstroken. Deze maatregel moet er enerzijds voor zorgen dat fietsers hun volledige rijvak benutten. Anderzijds wordt gemotoriseerd verkeer ontmoedigd om fietsers in te halen. 

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: "Het was altijd de bedoeling om de Du Chastellei integraal aan te leggen als fietsstraat. We merken dat zo’n aanleg met straatbreed rood asfalt bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Samen met de extra verkeersplateaus en de versmalling van de rijstroken resulteert dat in een meer comfortabele verbinding voor fietsers. Ook in andere districten kijken we waar we dit soort ingrepen kunnen doen." 
Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Mobiliteit & Parkeren
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.