Ondergrondse buurtparking voor Sint-Andries

Het Antwerpse college nam vandaag kennis van de resultaten van een technische studie waaruit blijkt dat het haalbaar is om een ondergrondse buurtparking te maken aan de Sint-Michielskaai, en keurde het conceptontwerp goed. De parking zal de huidige bovengrondse buurtparking op die plek vervangen en kan meer dan 300 wagens herbergen, evenals een stalling voor 200 fietsen. 

Voor de heraanleg van de Scheldekaaien ter hoogte van het Zuiderterras zijn momenteel meerdere projectonderdelen lopend. Die omvatten het herontwerp van het openbaar domein voor Sint-Andries, Zuid en het centrale deel van de Scheldekaaien, door AG Vespa. Alsook de kaaimuurstabilisatie door De Vlaamse Waterweg, die de voltooiing nadert in deze zone.  

Buurtparking om parkeerdruk Sint-Andries te verlichten

Ook een ondergrondse buurtparking, ter vervanging van de huidige buurtparking op maaiveldniveau bij de Sint-Michielskaai, is een belangrijk onderdeel van de lopende projecten. Ze heeft tot doel om de parkeerdruk in de nabijgelegen wijk Sint-Andries te verlichten.  

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: "Dat die parkeerdruk groot is, weet elke inwoner van Sint-Andries en stellen we ook vast uit het intensieve gebruik van de huidige parking op de kaaien. Die auto’s zien we liever onder de grond, zodat én in de wijk én op de kaaien ruimte vrij komt."

De technische haalbaarheidsstudie, in opdracht van Mobiliteit en parkeren Antwerpen, toonde aan dat het mogelijk is om een ondergrondse buurtparking te creëren met een capaciteit van iets meer dan 300 wagens, verdeeld over twee bouwlagen. Er kunnen tevens laadfaciliteiten voor elektrische voertuigen ingebouwd worden. 

Het ontwerp omvat verder een fietsenstalling voor ongeveer 200 fietsen waarvan een deel mogelijks afgesloten zal worden als buurtfietsenstalling. Het toegangscomplex wordt gepland in de kaaivlakte, aansluitend op de reeds bestaande inrit aan het kruispunt met de Sint-Jansvliet. 

Er zullen nu verdere stappen gezet worden voor de realisatie van de parking, en voor de opstart van de procedure voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. 

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.