Omgeving station Antwerpen-Zuid wordt veiliger voor voetgangers en fietsers 

Vanaf het voorjaar van 2024 gaat stad Antwerpen het voet- en fietspad langs de as Kolonel Silvertopstraat - Montignystraat tot aan de Kielsevest vernieuwen, aan de zijde van het station. Het fietspad wordt als dubbelrichtingsfietspad heraangelegd. Ook alle oversteken, inclusief die van het kruispunt met de Desguinlei/Brusselstraat (Singel) worden aangepakt. Tegelijk zal de stad de bushaltes en tramhaltes voor iedereen toegankelijker maken. Daarnaast richt ze de publieke ruimte rond het station in als slimme schakel, in functie van een vlotte overstap tussen de verschillende verkeersmodi. De stad wil zo de verkeersveiligheid en het comfort van alle weggebruikers in de omgeving van het station Antwerpen-Zuid verbeteren.  

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: "De omgeving van het station Antwerpen-Zuid is een drukke verkeersknoop, waar elke dag duizenden mensen passeren, en gebruik maken van alle verkeersmodi. Om al die bewegingen goed op elkaar af te stemmen en de omgeving toekomstbestendig te maken, pakken we de ruime omgeving nu grondig aan." 

De vernieuwde voetpaden krijgen een breedte die over de hele lengte varieert van minimum 2  tot meer dan 3 meter breed. De dubbelrichtingsfietspaden zullen van 3 tot 4 meter breedte gaan.  In de Kolonel Silvertopstraat wordt het dubbelrichtingsfietspad 3 meter breed. Ter hoogte van de bruggen blijven het voet- en fietspad op de huidige breedte omwille van de bestaande brugconstructies. Verder komt er overal een veiligheidsafstand tussen de rijweg en het fietspad. Daarnaast komen er extra verkeerslichten op de Kolonel Silvertopstraat, ter hoogte van de oprit naar de Ring. Tot slot worden ze allemaal voorzien van markeringen voor slechtzienden

Story image

De vernieuwing van de voet- en fietspaden verloopt parallel aan, en is afgestemd met, de vernieuwing van het station Antwerpen-Zuid door de NMBS. De NMBS plant die uitvoering tot 2025. Stad Antwerpen voorziet de start van haar werken in het voorjaar van 2024 en hoopt ze dat najaar af te ronden. Ze worden afgestemd met het Agentschap Wegen en Verkeer, de NMBS en De Lijn.  

 Station als slimme schakel 

Stad Antwerpen wil het gebruiken en combineren van duurzame vervoerswijzen stimuleren, onder meer door de uitbouw van zogenaamde ‘slimme schakels’ of mobipunten. Het doel is om de eerstkomende jaren verschillende mobiliteitsknooppunten, waaronder de omgeving van het station Antwerpen-Zuid, te verbeteren met onder andere fietsenstallingen, duidelijke bewegwijzering en herkenbare signalisatie. 


In de mediagalerij staat het kaartje uit dit persbericht. Dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de pers.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.