Nieuwe waterleiding naar Stadsparkvijver in gebruik

Nieuwe waterleiding naar Stadsparkvijver in gebruik

De vijver van het Antwerpse Stadspark stond tot voor kort regelmatig droog. Anderzijds pompt stad Antwerpen voor haar iets verderop gelegen kantoorgebouw Den Bell permanent grondwater weg. De stad liet daarom in samenwerking met Aquafin een leiding aanleggen om dat opgepompte water naar de vijver te transporteren, wat mee zal zorgen voor een hoger waterpeil. Deze nieuwe waterleiding is een eerste van een groter net van zogenaamde circulaire waterleidingen.

Door langere periodes van droogte en het oppompen van grondwater bij bouwwerken kampen veel vijvers in Antwerpen met een dalend waterpeil. Bij de Stadsparkvijver, die gevoed wordt door regenwater, was dit de voorgaande jaren heel zichtbaar: hij stond regelmatig droog.

Meerdere maatregelen

Om de waterproblematiek aan te pakken, zette de stad de voorbije jaren in op verschillende maatregelen. Eén hiervan is deze nieuwe circulaire waterleiding tussen het administratief centrum Den Bell en de Stadsparkvijver. Er wordt onder Den Bell dagelijks een vast debiet grondwater opgepompt, om de ondergrondse bouwdelen en parking droog te houden. In plaats van dat te laten afvloeien via de riolering, krijgt het nu een nieuwe bestemming.

Gezuiverd water

Het grondwater wordt opgepompt in de kelder van Den Bell. Via een installatie wordt het eerst gezuiverd tot vis- en vijverkwaliteit. Vervolgens gaat het in de nieuwe leiding en volgt het een traject van 1,34 kilometer, onder de Van Breestraat en via een pompstation richting de Stadsparkvijver. Hier kan het water in de bodem infiltreren en het waterniveau van de vijver laten stijgen.

Schepen voor openbaar domein Erica Caluwaerts: “Als stad is het onze morele plicht om op een verstandige manier om te gaan met water. Op deze manier gaat er geen water verloren in de riolering, en zorgen we ervoor dat er steeds water staat in onze Stadsparkvijver. Een win-winsituatie voor zowel natuur als bewoner.”

De nieuwe leiding is in de gemetselde riolering geplaatst. Er kunnen in de toekomst nog andere leidingen voor grondwater van bouwprojecten in naburige straten op aantakken. ​

Circulair watergebruik

Deze nieuwe waterleiding is een eerste van een groter net van zogenaamde circulaire waterleidingen.

  • Een volgend traject dat in planning staat is de leiding Schijn. Voor de eerste fase van dit traject heeft de stad subsidies ontvangen vanuit de Vlaamse Blue Deal, om een circulaire waterleiding aan te leggen tussen het pompgemaal op de waterloop het Schijn en het nieuwe spoorpark aan Zurenborg, en een traject dat ook water zal leveren aan de ZOO.
  • In een volgende fase zou dit traject kunnen doorgetrokken worden langs de Stadsparkvijver tot in de centrumstad via het ondergrondse Ruiennetwerk.
  • Een derde potentieel traject is de leiding Zuid waarbij water dat via het pompstation Desguinlei wordt opgepompt om de Antwerpse Ring droog te houden, zal worden hergebruikt in het toekomstige Pomppark Zuid. Dat kan ook voeding geven aan het Broekbos aan park Nieuw Zuid aan de Scheldekaaien. Verder wordt onderzocht of deze waterleiding ook de vijver van de Mastvest, het Nachtegalenpark, Park Den Brandt en het Middelheimpark kan bedienen.
  • De mogelijke trajecten Noord, Zilverbeek en Groene Vesten worden nog onderzocht.
Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Door onder meer klimaatopwarming en verharding is water almaar meer een schaars goed geworden waar we verstandig mee moeten omspringen. Een grootschalig circulair waternet, waarvan de leiding van het Stadspark nog maar het begin is, zorgt voor een slimme recuperatie en recyclage van het beschikbare water in de stad. De drie netwerken van de Stadsvijver, Schijn en Zuid kunnen in de toekomst liefst 8 miljoen liter water per dag rondpompen. Zo hergebruiken we dagelijks een enorm potentieel aan water dat anders verloren zou gaan richting de Schelde.”
Netwerk van circulaire waterleidingen (CWL) die gepland of in onderzoek zijn
Netwerk van circulaire waterleidingen (CWL) die gepland of in onderzoek zijn

De stad neemt deze maatregelen om de waterschaarste in de toekomst aan te pakken en de grondwaterstand aan te vullen. Zo wapent ze zich tegen langere periodes van droogte. Een lage waterstand houdt namelijk risico’s in voor de natuur en het groen in de stad. Bij een lage waterstand wordt de kans groter dat zoutachtig Scheldewater de stad binnendringt, wat kan leiden tot een moeilijk omkeerbare verzilting van het zoete grondwater. Ook spaart de stad hiermee het kostbare drinkwater.


De hoofdfoto en het plannetje uit dit persbericht staan in de mediagalerij. Dit beeldmateriaal is enkel bedoeld voor gebruik door de pers.

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Jeremy Stefens Kabinetschef schepen Erica Caluwaerts
Rebecca Van Remoortere Woordvoerder schepen Tatjana Scheck
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.