Nieuwe premies voor energiezuinigere appartementsgebouwen en huurpanden

Nieuwe premies voor energiezuinigere appartementsgebouwen en huurpanden

Woningen zijn verantwoordelijk voor bijna een vierde van de CO2-uitstoot op het Antwerpse grondgebied. In de stad woont ongeveer 70 procent van de bevolking in een meergezinswoning. Ook is bijna 60 procent géén eigenaar van de plek waar hij of zij woont. Omdat de doelgroepen van appartementsbewoners en verhuurders vaak naast de boot vallen voor energiepremies, komt de stad nu met twee nieuwe premies om hun gebouwen energiezuiniger of fossielvrij te maken. Ze worden nog ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Omdat woningen een substantieel aandeel hebben in de stedelijke CO2-uitstoot, zet Antwerpen sterk in op de energetische renovatie ervan. De Vlaamse renovatiestrategie op de lange termijn wil immers dat elk residentieel gebouw tegen 2050 gemiddeld aan het energielabel A voldoet. De huidige Vlaamse Mijn VerbouwPremie beloont huiseigenaars die hun woning renoveren en zo een beter energielabel halen. In een stedelijke context zijn er echter meer meergezinswoningen of grotere appartementsgebouwen, waar vaker huurders wonen. Om ook die gebouwen voldoende snel gerenoveerd te krijgen, start Antwerpen nu met premies voor verhuurders en verenigingen van mede-eigenaars (VME's).

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: "70 % van de Antwerpenaren woont in een meergezinswoning. Dat zijn véél verschillende eigenaars. Als die hun gebouw samen energiezuinig willen maken, dan moeten ze elkaar vinden. Ze moeten het, simpel gezegd, eens worden. En bij verhuur is het vaak een struikelsteen dat de verhuurder de renovatie betaalt, terwijl de energiebesparing ten goede komt aan de huurder. Dat helpt de dingen niet vooruit. Maar voor al deze mensen bieden we nu ondersteuning, door financiële instrumenten op hun maat. En dat was nodig, want de prikkels die tot nu toe bestonden, richtten zich voornamelijk op eigenaars van klassieke eengezinswoningen. Dit is dus zonder meer een cruciale stap voorwaarts, willen we in 2050 onze klimaatdoelstellingen halen.”

Nieuwe premie motiveert verhuurders

Met een specifieke premie gericht op verhuurders wil stad Antwerpen die doelgroep aanzetten om hun huurpand energetisch te renoveren en zo kwalitatieve, betaalbare woningen voor huurders te voorzien.

Schepen voor wonen Els van Doesburg: "Er bestaan tal van verschillende renovatiepremies waar eigenaars van kunnen genieten. Jammer genoeg vallen huurders uit de boot en zijn zij afhankelijk van hun verhuurder om een pand energetisch te renoveren. We geven nu een aanmoediging aan verhuurders om hun huurwoningen te renoveren. Dat is een win-win: lagere energiekosten voor de huurders en minder CO2-uitstoot.”

In het reglement van de nieuwe premie is bovendien een waarborg voorzien waarbij de huurder gedurende negen jaar weet welke maximale huurprijs er gevraagd kan worden (uitgezonderd indexering). Die huurprijs wordt bepaald door het gehaalde EPC-label.

Verhuurders kunnen aanspraak maken op een premie voor onderstaande werken:

Werken  

Ondersteuning verhuurder  

Dak  

Isolatie en renovatie  

35% van de factuur tot maximum 4025 euro 

Buitenmuren  

Isolatie en renovatie  

35% van de factuur tot maximum 4200 euro 

Vloer  

Isolatie en renovatie  

35% van de factuur tot maximum 1050 euro 

Ramen en deuren  

Glas en buitenschrijnwerk 

35% van de factuur tot maximum 3850 euro 

Alle particuliere verhuurders met een pand in Antwerpen komen in aanmerking, net als wooncoöperaties of verenigingen met sociaal oogmerk die een zakelijk recht hebben op een huurwoning (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal, recht van bewoning of mede-eigendom). Huurders zelf of andere rechtspersonen komen niet in aanmerking voor de subsidie.  

De premie voor verhuurders kan aangevraagd worden vanaf 15 maart. Alle info over de premie is te vinden op www.antwerpenvoorklimaat.be, of klik hier voor de rechtstreekse ​ link.

Masterplan BENOvatie uitgebreid met premie voor appartementsgebouwen

Een aantal jaren geleden zette stad Antwerpen al een coaching op voor appartementsgebouwen. Met de hulp van experten kan er voor grote gebouwen een masterplan BENOvatie opgesteld worden. Een dergelijk stappenplan geeft de bewoners een goed inzicht in hoe ze hun gebouw gedurende de komende jaren kunnen renoveren, de kost daarvan en de opbrengst op lange termijn. Om zo’n masterplan op te maken voorziet de stad een subsidie tot 7500 euro.

Een masterplan vormt het voorbereidende studiewerk op de eigenlijke werken. Met de nu goedgekeurde, bijkomende stedelijke ondersteuning voor energierenovatie van appartementsgebouwen wordt het nu ook mogelijk dat de stad de gemaakte investeringen gedeeltelijk vergoedt.

Alle verenigingen van mede-eigenaars met een pand op het Antwerps grondgebied kunnen de investeringspremie aanvragen. Bijkomende voorwaarden zijn dat het pand minstens 20 jaar oud is en voor minstens 75% uit wooneenheden bestaat.

Energielabel na de werken 

Ondersteuning VME 

B:  200 tot 100 kWh/m²/jaar

15% van de factuur tot maximum 6000 euro 

A:  minder dan 100 kWh/m²/jaar

20% van de factuur tot maximum 12.000 euro 

Bonus voor fossielvrij 

10% van de factuur tot maximum 4000 euro 

Ook de premie voor VME’s kan aangevraagd worden vanaf 15 maart. Alle info over de premie is te vinden op www.antwerpenvoorklimaat.be, of klik hier voor de rechtstreekse link. Deze premie werd uitgewerkt in het kader van het CondoReno-subsidieproject, onderdeel van EU LIFE.

Allebei de premies kunnen eventueel gecombineerd worden met de Vlaamse Mijn VerbouwPremie en/of Mijn VerbouwLening.


Een aantal illustrerende beelden is te vinden op de mediagalerij. Ze zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door pers.

Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.