Nieuwe lokalen voor scouts en City Pirates in Bouckenborghpark

De huidige lokalen van scoutsgroep 4de Sint-Joris Meisjesgidsen en van voetbalvereniging City Pirates in en aan het Bouckenborghpark in Merksem zijn verouderd en voldoen niet meer aan de hedendaagse vereisten. Daarom investeert de stad in een nieuwbouw en worden de oude gebouwen gesloopt. De werken starten midden 2024.

Schepen Annick De Ridder, voorzitter van AG Vespa: “Het Merksemse Bouckenborghpark is een prachtige locatie voor recreatie. De huidige scoutslokalen alsook de accommodatie van de bekende voetbalvereniging City Pirates zijn echter verouderd. AG Vespa engageert zich dan ook graag voor de realisatie van een nieuw gebouw voor de meisjesgidsen en voetbalkleppers in het Bouckenborghpark.”

In de toekomst vervangt een volledig nieuw gebouw de huidige lokalen van de scoutsgroep (naast het kasteel) en de kleedkamers en cafetaria van de voetbalclub (ten noorden van het park). Het programma van eisen voor het ontwerp is opgesteld in overleg met de dienst Jeugd en Sporting A en de twee verenigingen.

Schepen voor sport Peter Wouters: "Sporting A blijft fors investeren in het vernieuwen van bestaande sportinfrastructuur om de capaciteit, kwaliteit en toegankelijkheid ervan te verbeteren en gedeeld gebruik maximaal te stimuleren. Deze heel bewuste keuze voor een compact en duurzaam nieuwbouwproject waarbij we twee complementaire jeugdwerkingen onder één dak samenbrengen, past perfect in die visie. Gezien de ligging en de bereikbaarheid, het waardevolle karakter voor de jeugd uit de buurt en de reeds actieve clubwerking van City Pirates, stond het opknappen en moderniseren van de openluchtsite Bouckenborgh hoog op de prioriteitenlijst. Aanvullend investeren we ook hier in kunstgras, dat zich leent tot een intensiever gebruik en minder onderhoud vergt. Ook de andere gebruikers van de site zullen er wel bij varen."   
Schepen voor jeugd Jinnih Beels: “Ruimte in een grootstad is zo’n beetje het nieuwe goud. Het is schaars, maar tegelijk van onschatbare waarde, in het bijzonder voor jongeren en hun ontwikkeling. Ruimte creëren voor jongeren in een stad gaat dus niet alleen over bijkomende plaats, maar ook over bestaande locaties updaten, slim inrichten voor gedeeld gebruik én aanpassen aan de huidige noden van de jongeren. Dat doen we niet alleen voor hen, maar ook door en met hen. Daarom wordt het ontwerp ook afgestemd op de input en feedback van zowel de jeugd- als voetbalvereniging zelf. Zo moeten het lokalen worden op maat van de scoutsgroep 4de Sint-Joris Meisjesgidsen en van de City Pirates.”

De nieuwbouw komt op de locatie van de huidige kleedkamers en cafetaria. De plek van het oude jeugdgebouw zal na de afbraak terug deel uitmaken van het park.

Momenteel bereidt AG Vespa de sloop en het nieuwbouwproject voor. In mei wordt een architectenbureau aangesteld om een ontwerp uit te werken. Verloopt alles volgens plan, dan gaat AG Vespa eind 2023 op zoek naar een aannemer, zodat de werken midden 2024 kunnen starten. Het is de bedoeling dat zowel de jeugd- als voetbalwerking zo weinig mogelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Peter Wouters Schepen bevoegd voor sport, diamant, en markten en foren
Jinnih Beels Schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Jelle Bryssinck Woordvoerder schepen Peter Wouters
Nel Aerts Woordvoerder schepen Jinnih Beels
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.