Skip to Content
Nieuwe Krugerbrug en Zuidwegbrug zijn geplaatst

Nieuwe Krugerbrug en Zuidwegbrug zijn geplaatst

De aannemer plaatste afgelopen weekend de nieuwe Krugerbrug en Zuidwegbrug over de Schroeilaan en de spoorweg. Die zullen na afwerking belangrijke verbindingen vormen voor fietsers en voetgangers tussen de districten Hoboken en Antwerpen.

De twee bruggen werden in hun geheel getransporteerd vanop de loskade aan de D’Herbouvillekaai naar hun nieuwe locatie aan de Schroeilaan. Op zaterdag- en zondagnacht hees de aannemer ze boven de Schroeilaan en de spoorweg, en zette ze erna op hun definitieve plaats met grote telescoopkranen.

Voor de bouw van deze nieuwe fietsers- en voetgangersbrug en fietsersbrug trok stad Antwerpen 4,8 miljoen euro uit, waarvan 0,9 miljoen euro steun van EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Nu de bruggen geplaatst zijn, legt de aannemer nog de aanloophellingen en wegen aan. Als alles volgens plan verloopt zijn eind dit jaar alle werken afgerond.

Belangrijke verbindingen

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “De eerste nieuwe fietsers- en voetgangersbrug, de Krugerbrug, gaat over het spoor en verbindt Hoboken-centrum met de Hobokense Polder en het industrieterrein Blue Gate Antwerp. De tweede, de Zuidwegbrug, takt daar dwars op aan en maakt over de Zuidweg de verbinding naar het Jef van Lindenfietspad (F13) richting Hemiksem. Zo kunnen fietsers op termijn vanop de Lageweg of de fietsostrade doorrijden richting Schelde en Antwerpen-centrum. Deze route vormt een belangrijke schakel op het hoofdfietsnetwerk rond de stad en is onderdeel van de Districtenroute. Door deze ingreep maken we het voor fietsers aangenamer om te pendelen, wakkeren we de fietsreflex aan en dragen we bij aan de modal shift naar duurzame vervoersmiddelen.”

De nieuwe Krugerbrug heeft een overspanning van meer dan 57 meter, een fietspad van twee meter breedte in elke richting en een voetpad van twee meter breedte. De Zuidwegbrug heeft een overspanning van 20 meter en een fietspad van twee meter breedte in elke richting. Beide bruggen hebben toegangshellingen die geleidelijk stijgen, voor een hedendaags fietscomfort.

Simulatietekening van de afgewerkte bruggen in bovenaanzicht ©OMGEVING en Ney & partners
Simulatietekening van de afgewerkte bruggen in bovenaanzicht ©OMGEVING en Ney & partners
Carine Leys, Hobokens districtsschepen voor openbare werken: “Dat de nieuwe brug er komt op maat van fietsers en voetgangers is een meerwaarde voor de directe omgeving, maar ook voor heel Hoboken. Alle Hobokenaars kijken uit naar de oplevering. Ook het kruispunt met de Lageweg wordt binnenkort aangepakt.”

Historiek Krugerbrug

De hoofdverbinding tussen de Emiel Vloorsstraat en de Schroeilaan is sinds 2009 de Herenpolderbrug, die als doel heeft om Hoboken-centrum en de Lageweg te ontlasten. De verouderde Krugerbrug bleef ook bestaan, maar in 2016 besliste de stad er omwille van veiligheidsredenen geen gemotoriseerd verkeer meer op toe te laten. Daarna werd ze enkel nog als fiets- en voetgangersbrug gebruikt, om vervolgens midden 2021 gesloopt te worden.

​Meer informatie is ook te vinden op www.antwerpenmorgen.be/krugerbrug.


In de mediagalerij  vindt u foto's van de plaatsing, en de simulatietekening. Dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.