Nieuwe fietsbrug over Arbeidersstraat  

Betere doorstroming op fietsostrade F1  

Het conceptontwerp voor een fietsbrug over de Arbeidersstraat in Berchem werd door het college goedgekeurd. Die brug zal de doorstroming op de fietsostrade F1 tussen Antwerpen en Mechelen aanzienlijk verbeteren. Dit conceptontwerp gaat nog voor advies naar het district Berchem. De uitvoering vindt, als alles volgens planning verloopt, plaats in 2026. 

Momenteel is het kruispunt van de Roderveldlaan met de Arbeidersstraat lichtengeregeld. Hierdoor ontstaan voor fietsers vaak wachttijden en verhoogde drukte op die veelgebruikte route. Een aparte kruising voor fietsers maakt komaf met deze wachttijden en maakt de fietsostrade ook veiliger.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Het gaat om één van de belangrijkste invalsroutes voor fietsers richting binnenstad, een vlotte en snelle verbinding over een fietsostrade die er prima bij ligt. De geplande fietsbrug zal het conflict met het gemotoriseerd verkeer aan de Arbeidersstraat wegnemen.“ 

Conceptontwerp 

“De fietsbrug over de Arbeidersstraat wordt volgens dit conceptontwerp 6 meter breed. Het traject sluit zo dicht mogelijk aan bij de treinsporen, gaat achter de bestaande volkstuinen door en buigt dan af naar de Posthofbrug, met een tweede brug over de volkstuinen, het natuurgebied en de aansluiting van het Ringfietspad heen”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Parallel blijft er zowel ten noorden als ten zuiden van het kruispunt ook een lokaal fietspad, dat de aansluiting verzorgt met de dwarsende Arbeidersstraat. De niveauverschillen en conflicten voor fietsers worden zo maximaal beperkt.”  
“De realisatie van een fietsbrug over de Arbeidersstraat is een van de minder-hinderprojecten die Lantis opneemt in het kader van de werken van de Oosterweelverbinding”, aldus nog minister Peeters.

Lantis en stad Antwerpen maakten hiervoor een samenwerkingsovereenkomst op (die nog ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad) en Lantis liet een concept- en haalbaarheidsstudie opmaken. Het conceptontwerp kreeg nu de goedkeuring van het college.

Het studiebureau zal nu starten met de verdere uitwerking van een voorontwerp. De uitvoering vindt als alles volgens planning verloopt plaats in 2026

Meer informatie 

Meer informatie over de aanleg van het fietsnetwerk in en rond Antwerpen in het kader van de Oosterweelverbinding is te vinden op: www.oosterweelverbinding.be/vlot-door-de-werken/aanleg-fietsnetwerk-en-rond-antwerpen.

Info over de fietsostrades staat op www.fietssnelwegen.be.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Story image
Stadsontwikkeling Mobiliteit & Parkeren
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.