Nieuw reglement voor autodelen

Dinsdag 29 maart 2022

Antwerpen krijgt een nieuw reglement voor autodelen. Dat gaat in vanaf 4 april en bevat nieuwe regels voor zowel commercieel als particulier autodelen. Die gaan over het delen van data, emissienormen, erkenningsvoorwaarden en parkeervergunningen. Bedoeling is de bijdrage van autodelen aan de modal shift en het verduurzamen van de mobiliteit aan te moedigen.

Autodelen neemt tegenwoordig een zeer hoge vlucht. Zo is op het Antwerpse grondgebied het aantal gebruikers van commercieel autodelen de laatste vijf jaar meer dan vertienvoudigd, van 3000 naar 40.000 gebruikers. Door deze forse groei waren de regels aan een update en uitbreiding toe. Daarom maakte de stad een nieuw, specifiek reglement op, dat ingaat op 4 april.

Nieuwe regels voor commercieel en coöperatief autodelen

Bij commercieel autodelen stelt een commerciële organisatie wagens beschikbaar aan haar leden, al dan niet tegen betaling. Bij coöperatief autodelen is er een groep van mensen mede-eigenaar van een coöperatie die in wagens voorziet die alle leden kunnen gebruiken. In de nieuwe erkennings- en werkingsvoorwaarden voor commerciële en coöperatieve autodeelorganisaties besteedt de stad extra aandacht aan het delen van data over de beschikbaarheid, het gebruik en de spreiding van de deelwagens.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “We maken zoals steeds graag duidelijke afspraken met de aanbieders van deelmobiliteit. Deelwagens spelen een groeiende rol in de modal shift voor Antwerpen, en potentieel ook in de verduurzaming van de mobiliteit in de stad.”

De stad bepaalde ook voorwaarden over het inzetten van emissieloze deelwagens. Zo moeten nieuwe commerciële en coöperatieve autodeelorganisaties die vanaf 1 juli 2023 erkend worden, meteen beschikken over een volledig emissieloze vloot. Van de organisaties die tussen nu en die datum erkend worden, mogen de bijkomende wagens vanaf 2025 enkel nog emissieloos zijn; vanaf 2028 geldt dat voor hun volledige vloot. ​

Nieuwe regels voor particulier autodelen

Bij particulier autodelen gebruiken verschillende personen een of meerdere deelwagens, die op naam staan van één of meerdere eigenaars.

In het huidig reglement waren er geen erkenningsvoorwaarden bepaald voor particuliere autodeelorganisaties, terwijl er wel meerdere actief zijn in Antwerpen. In het nieuwe reglement is dat wel zo, waardoor de stad nog beter zal kunnen samenwerken met dit soort autodeelorganisaties.

Een andere nieuwigheid is de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden bedrijfs- of salariswagens te delen.

Voor de aanvraag van een parkeervergunning voor particuliere autodelers kijkt het nieuwe reglement voornamelijk naar het aantal leden, en of de groep al dan niet is aangesloten bij een erkende organisatie. Voor de autodeelgroepen die aangesloten zijn bij een erkende ​ organisatie zijn volgende nieuwe regels van toepassing:

  • Gesloten autodeelgroepen met minimaal vier leden:
    • krijgen een parkeervergunning voor alle bewonerszones waar de leden gedomicilieerd zijn en
    • mogen de autodeelplaatsen binnen deze zones gebruiken.
  • Open autodeelgroepen met minimaal 50 leden:
    • krijgen een parkeervergunning voor alle bewonerszones in de stad Antwerpen en
    • mogen alle autodeelplaatsen gebruiken.

Bewoners die een wagen delen met 2 of 3 of grotere groepen die niet zijn aangesloten bij een erkende autodeelorganisatie krijgen volgens het nieuwe reglement een parkeervergunning voor maximaal 2 bewonerszones waar de leden gedomicilieerd zijn en mogen geen autodeelplaatsen gebruiken.

Particuliere autodelers kunnen een parkeervergunning aanvragen via www.parkereninantwerpen.be, klik hier voor de rechtstreekse link. De nieuwe regels voor particulier autodelen gelden vanaf 4 april voor alle nieuwe aanvragen en voor bestaande vergunningen die vernieuwd worden.

Extra inzet op slimme autodeelplaatsen

Stad Antwerpen zal in de toekomst overigens ook extra inzetten op slimme autodeelplaatsen. Dat zijn locaties met meerdere autodeelplaatsen die door alle autodelers gebruikt kunnen worden, en dus niet voorbestemd zijn voor één specifieke organisatie. Het toekomstig gebruik van slimme autodeelplaatsen zal worden geregeld volgens een transitieplan dat in een latere fase wordt opgesteld.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis

 

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.