Nieuw fietspad voor Boombekelaan- Maccabilaan in Hoboken

Stad Antwerpen en district Hoboken keurden de aanleg goed van een nieuw, afgescheiden dubbelrichtingsfietspad op de Boombeke- en Maccabilaan.

Op de Hobokense noord-zuidfietsroute, die van de Schroeilaan via een aantal wegen naar de Adolf Greinerstraat en de nieuwe omleidingsweg aan Umicore loopt, ligt al een dubbelrichtingsfietspad langs de westzijde van de straat of is er een gepland. Behalve in de industriestraten Boombekelaan – Maccabilaan. Met deze goedkeuring komt daar nu verandering in, en werken stad en district een missing link weg.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: "De laatste jaren kwamen er al heel wat goede fietsverbindingen tussen Hoboken en de stad bij. Sinds de Krugerbrug als fietsbrug opende is het zelfs mogelijk om zonder ook maar 1 verkeerslicht tegen te komen vanuit centrum Hoboken tot centrum Antwerpen te fietsen. Maar ook in het district zelf zetten we in op veilige en logische fietsverbindingen. Zo werken stad, district en Umicore samen aan een omleidingsweg voor het bedrijf, waar 1,7 kilometer fietspad zal aangelegd worden in de Adolf Greinerstraat. De werken daarvoor beginnen later dit jaar."
Story image

Afgescheiden fietspad

Menging van het verkeer is niet aangewezen, omwille van de toegelaten maximumsnelheid van 50 km/u en een groot aandeel zwaar verkeer. Wel zullen stad en district volgende ingrepen doen in de Boombekelaan - Maccabilaan:

  • Er komen betonblokken die het nieuwe stuk fietspad afschermen van de rijbaan.
  • Het nieuwe fietspad zal 1,20 tot 1,90 meter breed worden (exclusief schrikafstand tot de betonblokken). Daarmee is het iets smaller dan de standaard van minimaal 2,50 meter die stad Antwerpen momenteel hanteert.
  • De stad brengt markeringen aan die gebruikers duidelijk zullen maken dat het een dubbelrichtingsfietspad is. Er komen ook duidelijke markeringen en signalisatie ter hoogte van de bedrijfsinritten.
  • Ter hoogte van het kruispunt Maccabilaan - Boombekelaan wordt in functie van verkeersveiligheid het fietspad achter een uitstulping geleid, zodat het fietspad haakser aansluit aan de rijbaan, wat de zichtbaarheid verhoogt voor afslaand vrachtverkeer.
  • Ter hoogte van de Boombekelaan 1 zullen de boordstenen verplaatst worden in functie van de benodigde bochtstraal voor vrachtwagens. Om de aansluiting met het fietspad in de Harold Rosherstraat zo goed mogelijk uit te voeren, zal de rooilijn in samenspraak met de eigenaar van het hoekperceel aangepast worden.

Binnen de huidige ruimtelijke en verkeerskundige context (ontwikkelde bomenrijen, eigendomssituaties) zijn er weinig andere oplossingen om in de Boombeke- en Maccabilaan op korte termijn fietsinfrastructuur te realiseren. Het is de bedoeling om op termijn het fietspad te verduurzamen, na monitoring en evaluatie van de uitgevoerde maatregelen.

Carine Leys, districtsschepen voor openbaar domein in Hoboken: "Als we in een latere fase het kruispunt van de Lenaart De Landrelaan aanpakken, zal de volledige industriezone fietsvriendelijker zijn. De aanpalende wijken zullen dan op verschillende plaatsen veilige oversteken hebben. En daar blijft het niet bij. Op dit moment zijn we bezig met de heraanleg van de Karel du Boislaan tot fietsstraat, dat is de schakel tussen de fietsostrade F13 en het centrum van het district."

Het kaartje uit dit persbericht staat op de mediagalerij. Het is enkel bedoeld voor gebruik door de pers.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Carine Leys Hobokens districtsschepen voor o.a. openbare werken
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Kim Nolf Communicatieverantwoordelijke district Hoboken
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.