Nieuw fietspad maakt Ekerse fietsring bijna compleet

De stad keurde het ontwerp goed voor een nieuw stuk fietsostrade (FR02) langs de spoorbocht in Ekeren. Dit stuk loopt van de Bist, langsheen de Veltwijcklaan tot aan de Prinshoeveweg. Met de aanleg van dit fietspad is de ‘fietsring’ rond Ekeren bijna compleet, met in een latere fase nog een fietspad langs De Oude Landen tot aan Laar en Salaatweg.

Ook ten noorden van de stad laten de werken aan de Oosterweelverbinding zich stilaan voelen. In en rond Ekeren worden daarom fietsverbindingen aangelegd om het groeiend aantal fietsers het nodige comfort te geven.

Met de goedkeurig voor dit nieuwe stuk fietsostrade wordt een belangrijke missing link in Ekeren weggewerkt. Door de aanleg vervolledigen het district en de stad de Ekerse fietsring. De fietsring volgt dan het hele spoorwegtalud: van de Wilgehoevestraat in het noordwesten tot de Prinshoeveweg in het oosten, achter de huizenrijen door. Het fietspad dwarst daarbij de Bist, Veltwijcklaan en Prinshoeveweg.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: "We werken in de regio aan een modal shift. Als we meer mensen uit de auto en op de fiets willen krijgen, moeten we comfortabele en veilige fietsinfrastructuur aanleggen, die logische verbindingen maakt. Dat is precies wat stad en district hier doen. Ook in de nabije toekomst plannen we op dat vlak investeringen."

Toekomstige werken fietsring Ekeren

Samen met het spoorwegproject ‘Oude Landen’ zal de fietsostrade aan de Prinshoeveweg doorgetrokken worden tot aan het Laar en Salaatweg, waar ze aansluit op het dubbelrichtingsfietspad van het Laar.

Story image
"Met dit nieuwe stuk veilig en comfortabel fietspad vervolledigen we een belangrijke missing link in onze fietsring van Ekeren en onderstrepen we dat Ekeren samen met de stad blijft investeren in goede en snelle fietsverbindingen", zegt Ekers districtsburgemeester Koen Palinckx.
Marc Elseviers, Ekers districtsschepen voor o.a. mobiliteit, vult aan: “We zorgen voor meer fietsmobiliteit in en rond Ekeren. Dit verhoogt de veiligheid en de doorstroming van de fietsers.”

Impact voor de omgeving

Bij de aanleg van het fietspad wordt de wegversmalling onder de brug van de Prinshoeveweg doorgetrokken en de oversteek aan de Veltwijcklaan geoptimaliseerd in functie van de bestaande bomen. Dit zal gedurende een korte periode hinder geven op deze 2 rijbanen.

De oversteekplaats aan De Bist zal geen hinder ondervinden omdat hier de oversteek reeds aangelegd werd samen met de aanleg van de fietstunnel onder het station van Ekeren.

Van zodra de werken zullen starten zal hierover naar de directe buurt geïnformeerd worden over de te verwachten hinder. Ook wordt deze informatie steeds op de website van het district aangekondigd.


Het kaartje uit dit persbericht staat ook op de mediagalerij. Het is enkel bedoeld voor gebruik door pers.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Marc Elseviers Ekers districtsschepen voor cultuur & erfgoed, mobiliteit, lokale economie en toerisme
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Kelly Stark Communicatieverantwoordelijke district Ekeren
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.