Nieuw afsprakensysteem voor boostervaccinatie van 12- tot en met 17-jarigen

Vanaf vandaag kunnen jongeren van 12 tot en met 17 jaar die inwoner zijn van Antwerpen, Schoten, Stabroek, Wommelgem of Borsbeek een afspraak maken voor hun boostervaccinatie via het op maat gemaakte afsprakensysteem op www.vaccovid.be. Omdat het over een grote doelgroep gaat, is vrije inloop niet mogelijk en kiest de stad ervoor om met een zelfontworpen afsprakensysteem te werken. Vanaf 9 februari kunnen jongeren zich dan, mits toestemming van ouder(s) of voogd, laten vaccineren in vaccinatiedorp Kinepolis. Binnenkort worden er ook nog andere locaties opengesteld waar jongeren terechtkunnen.

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar kunnen zelf beslissen, met toestemming van de ouder(s), om al dan niet een boostervaccin te krijgen. Omdat zo’n 30.000 jongeren in aanmerking komen en zij hiervoor geen uitnodiging ontvangen, is vrije inloop niet mogelijk en werd er gekozen om een eigen afsprakensysteem te ontwerpen. Het nieuwe systeem werd gebouwd op twee dagen tijd en kan vanaf vandaag gebruikt worden door jongeren om een afspraak te maken.

Afsprakensysteem VacCovid Jeugd

Op www.vaccovid.be kunnen jongeren een afspraak maken voor hun boostervaccinatie. Aan de hand van het ingevulde rijksregister- of bisnummer gebeurt een controle van de leeftijd. Vervolgens ontvangt de jongere een bevestigingsmail met een gepersonaliseerd toestemmingsformulier. Op dit toestemmingsformulier staat ook een barcode die toelaat het formulier te linken met de inschrijving en het rijksregister- of bisnummer, zodat dit indien nodig gemakkelijk terug te vinden is later. De jongere moet het formulier dan afdrukken en vervolgens laten lezen en invullen door minstens één van beide ouders of voogden. Dit ingevulde formulier moet de jongere meebrengen naar de afspraak van vaccinatie, zonder dat formulier mag er niet gevaccineerd worden.

Schepen voor gezondheids- en seniorenzorg Els van Doesburg: “Dit gaat voor alle duidelijkheid om een vrijwillige vaccinatie waar ouders toestemming voor moeten geven. Er is geen aanbeveling vanuit de Hoge Gezondheidsraad dat dit noodzakelijk is. Zonder die expliciete, schriftelijke toestemming, zal er niet gevaccineerd worden”

Vaccinaties vanaf woensdag 9 februari

Deze week worden er al vaccinatiemomenten voor jongeren georganiseerd in vaccinatiedorp Kinepolis op woensdag 9 februari, donderdag 10 februari en zaterdag 12 februari. Binnenkort zullen er nog extra momenten worden ingepland, ook worden er nog andere locaties opengesteld waar jongeren zullen terechtkunnen.

Covid Safe Ticket (coronapas)

Amper 24 uur na de boostervaccinatie is het vaccinatiecertificaat al beschikbaar in de app CovidSafeBE. Op deze manier ontvangen jongeren het nieuwe certificaat ruimschoots op tijd voor de start van de krokusvakantie.

Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Story image
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.