Negen nieuwe woonerven in Universiteitswijk

Negen nieuwe woonerven in Universiteitswijk

Het Antwerpse stads- en districtsbestuur maken werk van een voetgangersvriendelijke binnenstad en willen Antwerpen als wandelstad op de kaart zetten. In het kader van dat bredere plan worden nog dit jaar negen straten in het centrum versneld uitgerold als woonerf.

In een woonerf mogen voetgangers de volledige straat gebruiken, kinderen kunnen er spelen en auto’s zijn er te gast tegen maximum 20 kilometer per uur. Parkeren mag enkel in afgebakende vakken. De stad wil door het inzetten ervan automatisch een correcter snelheidsgedrag afdwingen bij automobilisten. Aan de hand van een aangepaste infrastructuur voelen ze intuïtiever aan waar zij vlot kunnen doorrijden of voorrang moeten verlenen. Daarnaast dragen de voetgangersvriendelijke gebieden bij aan een leefbare en open binnenstad met in de eerste plaats ruimte voor voetgangers, fietsers en bewoners.

Nieuwe, tijdelijke inrichtingen

Negen straten in de Universiteitswijk krijgen een nieuwe, tijdelijke inrichting met duidelijke markeringen op het wegdek, en in sommige straten ook asverschuivingen. Op die manier worden ze nu al een woonerf in afwachting van een definitieve heraanleg, en krijgen de voetgangers al extra ruimte. Zeker in de historische binnenstad, waar de meeste voetpaden vandaag te smal zijn voor twee voetgangers die elkaar willen passeren, biedt een woonerf een grote meerwaarde.

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: "De Universiteitswijk is erg geschikt voor een meer voetgangersvriendelijke inrichting. Zo’n inrichting zal de leefbaarheid voor bewoners, handelaren en bezoekers ten goede komen. Stad en district willen de 16de-eeuwse binnenstad zoveel mogelijk als wandelgebied profileren en Antwerpen als wandelstad op de kaart te zetten."

Bij de tijdelijke inrichting blijft de toegankelijkheid voor verschillende diensten zoals nooddiensten, leveringen en afvalophaling steeds verzekerd.

Het gaat om:

 1. Prinsesstraat (tussen Keizerstraat en Prinsstraat);
 2. Prinsstraat;
 3. Jan van Lierstraat;
 4. Venusstraat;
 5. Pieter van Hobokenstraat;
 6. Rodestraat;
 7. Vekestraat;
 8. Lange Winkelstraat;
 9. Frans Halsplein.
Story image

Uniforme uitrol

Een pakket van uniforme maatregelen zorgt ervoor dat de tijdelijke inrichtingen voldoende herkenbaar, leesbaar en afdwingbaar zijn als woonerf:

 • Aan het begin en einde van elke straat komt het wettelijke verkeersbord ter aanduiding;
 • Parkeervakken worden duidelijk afgebakend met witte lijnen en voorzien van de letter ’P’;
 • Aan het begin van elke straat wordt aanvullend een opvallende en fleurige schildering aangebracht op het wegdek, waarin het woord 'woonerf' en de vermelding ‘20 km/u’ verwerkt is;
 • Op regelmatige afstand worden gelijkaardige opvallende schilderingen aangebracht, om alle weggebruikers eraan te herinneren dat voetgangers de volledige breedte van de straat mogen gebruiken.

Aanvullend worden in de Jan van Lierstraat, Venusstraat, Vekestraat en Lange Winkelstraat op regelmatige afstand één of meerdere asverschuivingen ingericht om zo de geldende snelheidslimiet van 20 km/uur af te dwingen. Die worden waar mogelijk ondersteund en begeleid door één of meerdere straatobjecten zoals plantbakken en/of fietsbeugels.

Districtsburgemeester van district Antwerpen Paul Cordy: “Op basis van de opmerkingen uit inspraakmomenten met bewoners en onderwijsinstellingen eerder dit jaar, wordt momenteel een voorontwerp voor de Prinsstraat opgemaakt. District Antwerpen start met de definitieve heraanleg tot woonerf in 2023.”

Op www.antwerpen.be/voetgangers staat meer info over woonerven en voetgangers in de stad.


In de mediagalerij vindt u het kaartje en de illustratieve tekening uit dit bericht. Dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Paul Cordy Districtsburgemeester district Antwerpen bevoegd voor publiek domein & mobiliteit en burgerlijke stand
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.