Mogelijk verstoorde dienstverlening wegens stakingen op maandag 6 en vrijdag 10 maart

De vakbond VSOA roept lokale en regionale besturen op tot staking op maandag 6 maart, het ACOD roept op tot staking op vrijdag 10 maart. Die aangekondigde stakingen hebben mogelijk gevolgen voor de dienstverlening van stad Antwerpen.

Wie wil weten of er hinder is in de stedelijke dienstverlening, kan de dag zelf contact opnemen met de stedelijke dienst of locatie om zeker te zijn dat die open is. Antwerpenaren kunnen ook terecht op www.antwerpen.be voor meer info of bellen naar het stedelijk contactcenter op het nummer 03 22 11 333. Het stedelijk contactcenter kan telefonisch moeilijker te bereiken zijn.

Kinderopvanglocaties

Bij de kinderopvanglocaties verwacht men geen impact op maandag 6 maart, op vrijdag 10 maart echter zullen enkele locaties wel volledig of gedeeltelijk gesloten zijn. Ouders worden op de hoogte gebracht of er hinder is in hun locatie of niet.

Stadsreiniging

De dienst stadsreiniging probeert de dienstverlening inzake afvalophaling te verzekeren maar de stad vraagt haar inwoners die op maandag 6 maart of op vrijdag 10 maart een ophaaldag hebben om al hun afval (restafval, gft, pmd en papier en karton) pas aan te bieden bij de volgende ophaling. Indien er toch veel huisvuil buitenstaat, kan de stad beslissen om niet-selectief op te halen, dan gaat al het afval in één huisvuilwagen.

Afspraken voor de ophaling van grofvuil op maandag 6 maart en vrijdag 10 maart werden geannuleerd. Alle recyclageparken zijn gesloten op maandag 6 en vrijdag 10 maart en ook de recyclagepunten werden op beide dagen geannuleerd.

Nabilla Ait Daoud Schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking
Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Dirk Delechambre Woordvoerder stad Antwerpen
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.