Mogelijk verstoorde dienstverlening wegens actiedag op vrijdag 16 december 2022

Op vrijdag 16 december organiseren de vakbonden een nationale actiedag. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de dienstverlening van stad Antwerpen.

Wie wil weten of er hinder is in de stedelijke dienstverlening, kan de dag zelf contact opnemen met de stedelijke dienst of locatie om zeker te zijn dat die open is. Antwerpenaren kunnen ook terecht op www.antwerpen.be voor meer info of bellen naar het stedelijk contactcenter op het nummer 03 22 11 333. Het stedelijk contactcenter kan telefonisch moeilijker te bereiken zijn.

De stad wil de hinder tot een minimum beperken. Voor de kinderopvanglocaties zullen enkele locaties volledig of gedeeltelijk gesloten zijn. Ouders werden op de hoogte gebracht of er hinder is in hun locatie of niet.

De dienst stadsreiniging probeert de dienstverlening inzake afvalophaling te verzekeren maar de stad vraagt haar inwoners die op vrijdag 16 december een ophaaldag hebben om al hun afval (restafval, gft, pmd en papier en karton) pas aan te bieden bij de volgende ophaling. Indien er toch veel huisvuil buitenstaat, kan de stad beslissen om niet-selectief op te halen, dan gaat al het afval in één huisvuilwagen.

Afspraken voor de ophaling van grofvuil werden geannuleerd. Wie een afspraak had gemaakt, wordt gevraagd opnieuw contact op te nemen met het stedelijk contactcenter voor een nieuwe afspraak. Alle recyclageparken zijn gesloten op vrijdag 16 december en het recyclagepunt in de Monnikenhofstraat in Berendrecht werd geannuleerd.


Het informaticasysteem van stad Antwerpen werd in de nacht van 5 op 6 december 2022 geconfronteerd met een cyberaanval. De stad doet er alles aan om de digitale toepassingen stapsgewijs terug op te starten, maar voorlopig blijft er nog hinder voor de dienstverlening. Meer info op antwerpen.be/cyberaanval.

Nabilla Ait Daoud Schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking
Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Dirk Delechambre Woordvoerder stad Antwerpen
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.