Mogelijk verstoorde dienstverlening wegens actiedag op dinsdag 12 december

Op dinsdag 12 december is er een Europese betoging in Brussel, waarvoor ACOD een stakingsaanzegging deed. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de dienstverlening van stad Antwerpen, vooral op vlak van afvalophaling.

Wie wil weten of er hinder is in de stedelijke dienstverlening, kan de dag zelf contact opnemen met de stedelijke dienst of locatie om zeker te zijn dat die open is. Antwerpenaren kunnen ook terecht op www.antwerpen.be voor meer info of bellen naar het stedelijk contactcenter op het nummer 03 22 11 333.

Stadsreiniging

De dienst Stadsreiniging probeert de dienstverlening inzake afvalophaling te verzekeren, maar de stad vraagt haar inwoners die op dinsdag hun ophaaldag hebben om al hun afval (restafval, gft, pmd en papier en karton) pas aan te bieden bij de volgende ophaling. Indien er toch veel huisvuil buiten staat kan de stad beslissen om niet-selectief op te halen, dan gaat al het afval in één huisvuilwagen.

Afspraken voor de ophaling van grofvuil op 12 december werden geannuleerd.

De recyclageparken zijn wél zoals gewoonlijk op afspraak open, ook het mini recyclagepunt aan de Canadalaan in wijk Luchtbal gaat door.

Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Nabilla Ait Daoud Schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking
Dirk Delechambre Woordvoerder stad Antwerpen
Dienstverlening & Bestuur
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.