Marktverkenning bevraagt toekomst Stadsschouwburg   

Marktverkenning bevraagt toekomst Stadsschouwburg   

Donderdag 4 juli 2024

AG Vespa lanceert in opdracht van stad Antwerpen een marktverkenning om te onderzoeken of een publiek-private samenwerking mogelijk is om een nieuwbouwoplossing te realiseren voor de huidige Stadsschouwburg. Deze marktverkenning kadert binnen een reeks vooronderzoeken om de toekomstmogelijkheden van de Stadsschouwburg en de site op het Theaterplein te beoordelen. Deelnemen aan de marktverkenning kan tot 16 september.

De Stadsschouwburg omvat drie programmaclusters: het programma grote theaterzaal (2.000 plaatsen) met ondersteunende infrastructuur, het programma 'hetpaleis' (een podiumkunstenhuis voor kinderen en jongeren), en het programma Koninklijke Balletschool Antwerpen. Ondergronds is er nog een parking. Stad Antwerpen wil een oplossing vinden voor 2 van de bestaande programmaclusters, namelijk grote theaterzaal en hetpaleis. Het programma van de Koninklijke Balletschool Antwerpen en de ondergrondse parking maken geen deel uit van deze marktverkenning. De Koninklijke Balletschool zal namelijk op termijn een nieuwe locatie krijgen en de ondergrondse parking blijft behouden.

Annick De Ridder, voorzitter AG Vespa: “De site van de Stadsschouwburg gaat een mooie nieuwe toekomst tegemoet. De combinatie van én een toplocatie in het midden van de stad én de aanwezigheid van verschillende culturele programma’s vraagt om gedegen onderzoek naar de concrete invulling van die toekomst. Om die slim en onderbouwd vorm te kunnen geven organiseert de stad een brede marktverkenning die onder andere zal onderzoeken of een publiek-private samenwerking kan opgezet worden voor een nieuwbouwoplossing op de huidige of mogelijk nieuwe locatie.“

Mogelijkheden publiek-private samenwerking 

Met deze marktverkenning wil AG Vespa onderzoeken of een publiek-private samenwerking kan opgezet worden voor een nieuwbouwoplossing op de huidige of mogelijk nieuwe locatie. Door in deze fase een marktverkenning te organiseren wil de stad een beter geïnformeerde beslissing kunnen nemen.   

Het huidige programma wordt terug ondergebracht op de site op het Theaterplein, of op een andere locatie. Naast het programma van de grote zaal en hetpaleis, kan de combinatie met een aanvullend programma als optie worden onderzocht.

De marktverkenning is vrijblijvend, informeel en niet-bindend. Het opzet is met name om de markt te bevragen en kennis te delen, maar ook mogelijke hindernissen en randvoorwaarden te identificeren. Daarbij wil AG Vespa met uiteenlopende partijen van gedachten wisselen: handelaars, bouwpartners, ontwerpers, exploitanten, enzovoort. In principe komt iedereen in aanmerking die een relevante opinie heeft over het project.   

Vragenlijst  

Deelnemen aan de marktverkenning kan tot uiterlijk 16 september 2024 door een vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst wordt gevraagd om - rekening houdend met het geschetste kader - een voorstel tot toekomstige bestemming in hoofdlijnen uit te werken en in te dienen.  

Alle details over de marktverkenning zijn te vinden op de website van AG Vespa:  https://www.agvespa.be/oproepen


In de mediagalerij staat de historische foto van de Stadsschouwburg uit dit bericht. Opgelet, dit beeldmateriaal is enkel bedoeld voor gebruik door de pers.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Stadsontwikkeling Cultuur & Vrije Tijd
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.