Maatregelen burgemeester tegen twee horeca-inrichtingen omwille van geluidsoverlast

De burgemeester besliste om twee drank- en eetgelegenheden, een aan de Leugenberg in Ekeren en een andere op de Oude Koornmarkt in Antwerpen maatregelen op te leggen omwille van herhaaldelijke geluidsoverlast. Beide zaken moeten maatregelen nemen om geluidshinder in de toekomst te voorkomen.

De politie stelde bij verschillende controles vast dat de uitbating van een horecagelegenheid aan de Leugenberg de openbare orde verstoort. Niet alleen waren er op korte termijn meerdere klachten rond geluidsoverlast, er waren ook vaststellingen van nachtlawaai. De luide muziek was telkens hoorbaar in de ruime omgeving. Het volume van de muziek, die afkomstig bleek van de feestzaal, werd tijdens twee controles stiller gezet nadat de aanwezigheid van de politiepatrouille werd opgemerkt.

Ook bij de uitbating van een drank- en eetgelegenheid op de Oude Koornmarkt waren er verschillende vaststellingen met betrekking tot geluidsoverlast. Meermaals stelde de politie vast dat er luide muziek werd gespeeld binnen of op het terras. De muziek van deze georganiseerde muziekevenementen was duidelijk hoorbaar vanop de openbare weg en de omliggende terrassen. Na elke vaststelling werd een van de uitbaters aangesproken over de geluidshinder, evenwel zonder dat dit leidde tot een aanpassing. De politie vernam verder dat de aanhoudende overlast bij de uitbaters van nabijgelegen horeca-inrichtingen ook zorgde voor groeiende frustraties.

Aangezien de burgemeester op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet individuele maatregelen kan treffen als de openbare rust in het gedrang komt, besliste hij bijkomende dwingende maatregelen op te leggen, die zich specifiek richten op de geluidsoverlast. Zo moet de uitbater aan de Leugenberg erop toezien dat alle ramen, met inbegrip van het dakraam, gesloten blijven tijdens elektronisch versterkte liveoptredens opdat deze geen hinder veroorzaken in de openbare ruimte.

Ook bij de inrichting op de Oude Koornmarkt moeten de schuiframen gesloten blijven tijdens liveoptredens. Bovendien zijn gedurende drie maanden na betekening van het besluit alleen binnen optredens toegestaan. Enkel zo kan de geluidshinder naar de talrijke omliggende terrassen van horecazaken en hun cliënteel beperkt worden. Na deze periode mogen er opnieuw akoestische optredens plaatsvinden op het terras mits hiervoor een geldige toelating is aangevraagd. Bij niet-naleving van deze voorwaarden, mag de politie het optreden stopzetten gedurende een jaar na de betekening.

Daarnaast moeten beide uitbaters een geluidsbegrenzer laten installeren op de vaste muziekinstallatie die verplicht gebruikt moet worden tijdens deze optredens. De begrenzer moet bovendien door de politiediensten verzegeld kunnen worden. De plaatsing van deze begrenzer en de afstelling vooraf dient door een bevoegde en gekwalificeerde onderneming te gebeuren en moet gecontroleerd worden door de dienst Leefmilieu van de politie.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.