Maatregelen burgemeester tegen twee cafés omgeving Mechelseplein

De burgemeester besliste om twee cafés in de omgeving van het Mechelseplein maatregelen op te leggen omwille van aanhoudende overlastmeldingen. Ze zullen aanpassingen moeten doen om hinder door nachtlawaai te voorkomen en kregen daarvoor strikte deadlines opgelegd. Bewijzen van die aanpassingen moeten zij voor die vastgelegde data aan de betrokken instanties bezorgen. Doen ze dat niet of onvoldoende kan dit leiden tot verdere sancties, waaronder een tijdelijke of definitieve ontruiming en sluiting van de betrokken inrichting.

De politie stelde vast dat de uitbating van twee cafés in de buurt van het Mechelseplein, een in de Schermersstraat en een aan de Sint-Jorispoort, gepaard gaat met veelvuldige verstoringen van de openbare orde. Beide zaken zijn gekend voor overlast, voornamelijk door nachtlawaai.

Aangezien de burgemeester op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet individuele maatregelen kan treffen als de openbare orde in het gedrang komt, besliste hij een aantal bijkomende dwingende maatregelen op te leggen, die zich specifiek op de geluidsoverlast richten. Zo moeten beide zaken er steeds over waken dat de muziek die binnen wordt afgespeeld, geen hinder veroorzaakt in de openbare ruimte. Daarvoor moeten ze onder meer het geluidsniveau strikt opvolgen en een geluidsbegrenzer installeren, die gecontroleerd wordt door de dienst Leefmilieu van de politie. Ook moeten de toegangsdeuren een automatisch sluitsysteem krijgen. ​

De politie ontvangt reeds langer aanhoudende klachten van buurtbewoners afkomstig van het Mechelseplein, een plein waar veel overlast is door dronken personen. Buurtbewoners ondervinden er hinder door onder meer wildplassers, druggebruikers, gebroken glas, braaksel, allerlei vandalisme, sluikstort en geluidsoverlast. Zo zijn het terras en de omgeving van het café in de Schermersstraat regelmatig sterk bevuild. Tijdens een politiecontrole afgelopen maart weigerde een wildplasser, die tegen de Sint-Joriskerk aan het plassen was, zich te identificeren bij de politie en werden hij en zijn broer erg agressief. De hoofdinspecteur, die gewond raakte aan haar rechterhand en haar hoofd, was tijdelijk werkonbekwaam. De wildplasser merkte enkele keren op dat hij tegen de Sint-Joriskerk kwam plassen, omdat er te veel volk aanwezig was in het café en de toiletten onbereikbaar waren. Bij nazicht door de politie achteraf bleek dat het café aan de Sint-Jorispoort opnieuw overbevolkt was en er duidelijk meer dan de toegelaten 66 personen aanwezig waren.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.