Maatregelen burgemeester tegen feestzaal Bisschoppenhoflaan

De burgemeester besliste om een feestzaal aan de Bisschoppenhoflaan bijkomende maatregelen op te leggen omwille van herhaaldelijke overlast. De eigenaars en uitbaters moeten ervoor zorgen dat zowel de inrichting zelf als het cliënteel geen geluidsoverlast veroorzaken en ook moeten ze een eerdere herstelmaatregel naleven die door de burgemeester werd opgelegd.

De politie voerde meerdere controles uit op basis van verschillende klachten van buurtbewoners met betrekking tot geluidsoverlast afkomstig van een feestzaal in de Bisschoppenhoflaan. Ook andere vormen van overlast, waaronder een vechtpartij tussen klanten, overlast van voertuigen op de parking, vernieling van een stadscamera en overlast door blaffende honden, werden vastgesteld. Daarnaast merkten inspectiediensten bij controles op verschillende tijdstippen zwartwerk op in de feestzaal. Enerzijds erkennen de eigenaars de problematiek van de geluidsoverlast en geven ze dit als reden om het gebouw te willen verkopen, anderzijds minimaliseren ze deze door te stellen dat de feestzaal enkel open is tijdens het weekend als er een evenement georganiseerd wordt. De burgemeester besliste eerder al om een dwangsom op te leggen, zolang het bijgebouwde volume rechts achteraan het pand niet verwijderd zou worden.

De uitbaters wezen erop dat ze in het verleden reeds bijkomende maatregelen hadden genomen maar deze bleken niet voldoende om de overlast in te dijken. De vaststellingen met betrekking tot zwartwerk wijten ze aan hun klanten die de zaal afhuren en voor hun evenementen gebruik maken van externe diensten.

Ondanks deze voorzorgsmaatregelen, blijkt uit de vaststellingen duidelijk dat de feestzaal een gekende plaats is voor personen die overlast veroorzaken. De inrichting, in de onmiddellijke omgeving van openbaar vervoer en scholen, ligt bovendien aan een drukke weg, waar veel gezinnen met kinderen wonen. Door de manier waarop de feestzaal verhuurd wordt, hebben de uitbaters geen enkele controle over de gasten, externe diensten of activiteiten die zich afspelen in zaal.

Aangezien de burgemeester individuele maatregelen kan treffen als de openbare orde en veiligheid bedreigd wordt, op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, besliste hij een aantal dwingende maatregelen op te leggen, die binnen een termijn van veertien dagen moeten worden uitgevoerd. Zo moeten de eigenaars de buurt informeren over komende evenementen en moeten ze erop toezien dat alle ramen en deuren gesloten blijven tijdens het afspelen van muziek, zodat de geluidshinder beperkt blijft. Ook moet er een erkende parkeerwachter aangesteld worden en het vertrek van de gasten moet minstens een half uur voor sluitingstijd op een gefaseerde manier georganiseerd worden. Tot slot moeten ze een geluidsbegrenzer laten installeren op de vaste muziekinstallatie, die verplicht gebruikt moet worden. De plaatsing van deze begrenzer en de afstelling vooraf dient door een bevoegde en gekwalificeerde onderneming te gebeuren en moet gecontroleerd worden door de dienst Leefmilieu van de politie. Daarnaast moeten de eigenaars de eerdere herstelmaatregel naleven die door de burgemeester werd opgelegd. Ook moeten ze zich in orde stellen met de camerawetgeving, gemaakte beelden meteen aan de politie voorleggen, alsook de politie verwittigen bij overlastfeiten of misdrijven.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.