Maatregelen burgemeester tegen danscafé Heilig Hartstraat

De burgemeester besliste om een drank- en dansgelegenheid in de Heilig Hartstraat (Berchem) bijkomende maatregelen op te leggen omwille van aanhoudende geluidsoverlast. De uitbater moet aanpassingen doen om de hinder, veroorzaakt door de elektronisch versterkte muziek, te voorkomen. Het niet naleven van deze maatregelen kan leiden tot verdere sancties, waaronder een tijdelijke of definitieve sluiting van de inrichting.

Naar aanleiding van klachten over luide muziek, afkomstig van een danscafé in de Heilig Hartstraat in Berchem, stelde de politie meermaals geluidsoverlast vast. Het ging telkens om elektronisch versterkte muziek die duidelijk hoorbaar was in de openbare ruimte en bij omwonenden. Zo waren er niet alleen luide bassen te horen in de onmiddellijke omgeving van het café, maar ook ter hoogte van het kruispunt Grote Steenweg/Singel en ter hoogte van de kerk in de Uitbreidingsstraat. Ook in een nabijgelegen woning bleken de bassen nog goed hoorbaar/ voelbaar te zijn, ondanks de afstand tot het café.

Aangezien de burgemeester op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet individuele maatregelen kan treffen als de openbare orde in het gedrang komt, besliste hij een aantal bijkomende maatregelen op te leggen, die zich specifiek richten op geluidsoverlast. Zo moet de uitbater erop toezien dat de elektronisch versterkte muziek die binnen wordt afgespeeld, geen hinder veroorzaakt in de openbare ruimte. Daarvoor moet hij ramen en deuren gesloten houden bij het afspelen van elektronisch versterkte muziek, en een geluidsscherm plaatsen bij de inkom. Ook moeten de toegangsdeuren een deurpomp of deurdranger krijgen zodat deze automatisch sluiten.

Bovendien moet de uitbater een geluidsbegrenzer laten installeren op de vaste muziekinstallatie, die door de politiediensten kan verzegeld worden. De plaatsing van deze begrenzer en de afstelling vooraf moet door een bevoegde en gekwalificeerde onderneming gebeuren, en gecontroleerd worden door de dienst Leefmilieu van de politie.

De uitbater kreeg strikte deadlines opgelegd om deze aanpassingen uit te voeren, en moet de bewijzen tegen dan aan de betrokken instanties bezorgen. Anders kunnen er verdere sancties volgen, waaronder een tijdelijke of definitieve sluiting van de inrichting.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Samenleven & Welzijn
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.