Langspeelfilms ‘Beats of Love’ en ‘Will’ krijgen Antwerp Film Bonus

De filmcel van stad Antwerpen ontving dit jaar drie oproepen tot ondersteuning via de Antwerp Film Bonus, en koos daarvan twee projecten die voldeden aan de voorwaarden: langspeelfilms ‘Beats of Love’ en ‘Will’. De stad lanceerde zeven jaar geleden die Antwerpse Film Bonus en steunt zo filmprojecten met een sterke Antwerpse link, om de nationale en internationale uitstraling van de stad te versterken. Een project maakt slechts kans op deze subsidie als het aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo moet de Film Bonus complementair zijn aan de bestaande filmfondsen, moet er in Antwerpen gefilmd worden en wordt er ook gekeken naar de economische return voor de stad zoals aantal draaidagen, aantal overnachtingen en gebruik van personeel uit de stad. 

Het binnenhalen van internationale filmprojecten is een uitdaging. De stad lanceerde daarom in 2015 de Antwerp Film Bonus. Dat fonds wil de uitstraling van de stad versterken door filmprojecten met internationaal potentieel aan te trekken. Dat heeft dan weer positieve effecten op de Antwerpse economie en haar toerisme. Op de tweede plaats wil het de productie van audiovisuele werken stimuleren en op termijn de audiovisuele sector in Antwerpen versterken. De stad trekt hiervoor 100.000 euro per jaar uit. Er wordt naar gestreefd 1 à 2 producties per jaar te ondersteunen.

Aanvragen moeten aan enkele voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen. De belangrijkste zijn:

  • De Antwerp Film Bonus wil complementair zijn aan de andere bestaande fondsen in de regio (VAF, Screen Flanders, ...). 
  • Er moet in Antwerpen gefilmd worden.
  • Enkel producties (films, series, documentaires, ...) die een belangrijk internationaal potentieel hebben en er dus kunnen voor zorgen dat de internationale uitstraling van de stad wordt versterkt, komen in aanmerking. Dit wordt onder meer geëvalueerd aan de hand van het script, de producent, regisseur, distributie, internationaal mediaplan, ... 
  • Ze worden beoordeeld op hun economische return voor de lokale economie van de stad aan de hand van een puntensysteem. Het gaat daarbij onder andere om het aantal draaidagen in de stad, aantal overnachtingen in de stad en gebruik van personeel (regisseur, acteurs, location managers, enzovoort) uit de stad.

Uit de inzendingen voor dit jaar koos de stad twee filmprojecten met een sterke Antwerpse link, ‘Beats of Love’ en ‘Will’. Zij krijgen respectievelijk 25.000 en 75.000 euro subsidie.

Langspeelfilm Beats of Love

‘Beats of Love’, een drama, is een coproductie van Rococo content (Antwerps productiehuis met verschillende prijzen voor kortfilms) en Savage Film (gekend van Rundskop en D’Ardennen). Het verhaal volgt de dertienjarige Gloria tijdens de scheiding van haar ouders, een succesvol dj-duo. Ze heeft een moeilijke relatie met haar vader en idealiseert haar moeder zoals een fan die verlangt naar haar idool. Gloria houdt zich voor haar moeder te steunen in haar ambities als dj in deze verleidelijke maar toxische wereld. Wanneer Gloria verliefd wordt komt ze echter tot besef dat zij niet verantwoordelijk is voor haar moeder. ‘Beats of Love’ is een muzikaal drama over de scheiding tussen een dertienjarig meisje en haar excentrieke moeder en gaat vooral over de verantwoordelijkheid die een kind voelt ten opzichte van haar ouders.

De opnames in Antwerpen starten begin oktober van dit jaar en duren ongeveer tot eind november. De film zal getoond worden in Cannes en op de Berlinale.

Langspeelfilm Will

‘Will’ is een spannend drama over drie jonge mensen die proberen te leven en overleven in een bezette stad tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tim Mielants, gekend van verschillende Vlaamse en internationale topseries zoals Professor T, Cordon en Peaky Blinders, regisseert deze unieke verfilming van het leven tijdens de bezetting in WO II. 

Het scenario werd geschreven door Carl Joos, gekend van onder andere The Broken Circle Breakdown, Baantjer en Gangs of London, en zal gespeeld worden door een Vlaamse topcast met gekende en nieuwe namen. De film is een coproductie tussen Lecter Scripted Media en Menuetto film, een Antwerps productiehuis. 

De opnames in Antwerpen vonden plaats tussen begin mei en midden juli. De film zal te zien zijn in de cinema en later ook op Netflix.

Matteo Simoni en Stef Aerts © Menuetto Film
Matteo Simoni en Stef Aerts © Menuetto Film

Filmcel stad Antwerpen

De stad richtte haar filmcel op in 2001. Tot en met juni 2022 waren er dit jaar 209 aanvragen om te filmen die goed waren voor in totaal 742 draaidagen. Daarbij waren 11 buitenlandse projecten. Regionale en internationale film- en televisieproducties zetten Antwerpen beter op de kaart, wat goed is voor de economie en de uitstraling van de stad, en voor het toerisme. Meer informatie staat op www.antwerpen.be/filmcel.

Bart De Wever Burgemeester
Lauranne Van Dongen Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.